Dvogodišnjak i govor

Ispravno je i potrebno da se roditelji zapitaju zašto njihov dvogodišnjak ne govori, ili govori nekoliko reči koje su loše artikulisane.

Obratite pažnju na razumevanje govora onih koji ga okružuju. Ako dete razume veći deo jednostavnih  verbalnih naloga u vezi sa predmetima i osobama iz svoje najbliže okoline, najverovatnije nema teškoće u recepciji govora, te će se i ekspresivna komponenta govora razviti.

Potrebna je govorno jezička -stimulacija.

Takođe je jako važno da se uradi kompletna dijagnostika – ako stručnjak proceni da treba.

Razvoj govora se može opisati kao jedna krivulja koja je valovita-faze bržeg razvojnog tempa  govora smenjuju se sa fazama zatišja. Ono što odrasli doživljavaju kao agramatičnost, u govoru male dece je njihova gramatičnost. Potrebno je dete slušati i pružiti mu pravi govorni model prilagođen njegovom uzrastu. Govor se razvija kroz interakciju sazrevanja i učenja, a to su dva procesa koja su povezana i teško ih je odvojiti u životu . Organ mora da sazri pa da počne da funkcioniše,zato uvek moramo biti oprezni koliko da stimulišemo govorno-jezički razvoj, a da dete ne izgubi samopouzdanje i da to ne utiče na njega negativno.

Govor se najbolje usvaja kroz zajedničke aktivnosti sa sagovornicima koji prate govor i detetov razvoj. Odrasli treba da spontano pojednostave svoj govor (što se i dešava), a ne da  tepaju – već  da pravilno izgovaraju sve glasove. Tako se prirodno stvara situacija za učenje  govora.

Kod svog dvogodišnjaka proverite:

-koristi li u govoru deset reči

-zna li pokazati delove na lutki (3-5) kada to od njega tražite npr.”Gde je nos”‘? i slično.

-oponaša li glasove životinja ili vozila. (pretpostavlja se da ste ga  to kroz igru učili)

-pokazuje li sliku koju mu imenujemo

-koristi li u govoru negaciju (ne,neću)

-povezuje li dve reči

Ako kod svog deteta pola ovih zadataka ne možete smatrati pozitivnim, razmislite da li treba da potražite savet stručnjaka-logopeda?

Radmila Čvorović, diplomirani logoped-fonoped

Podeli:

Komentari


Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA