„Da li uvek ja moram da mislim na sve?“ ili kako podeliti mentalno opterećenje u porodici

Mnogo svađa u porodici počinje baš ovim pitanjem – „Da li uvek ja moram da mislim na sve?“ A ipak, mnoge žene nose to „mentalno opterećenje“ kao da je obaveza i nešto što se nikako ne može promeniti.

Saveti za povratak na pravi put
Iako podela zadataka među polovima napreduje, žena ostaje neprikosnoveni vođa domaćinstva. Mari-Laure Moneret predlaže sedam ključnih koraka za popravljanje situacije. Evo prva tri:

1. Promena mentaliteta
Potrebno je pričati o sopstvenim ubeđenjima sa partnerom. Zapitajte se, na primer: „Da li sam ubeđen/a da su žene zaista kompetentnije u brizi o kući i deci?“, „Da li je glavna uloga muškarca da izdržava porodicu?“, „Šta za mene znači uspeh?“. Ako među uverenjima u partnerstvu postoje i neka koja doprinose nakupljanju mentalnog opterećenja, važno je da se ona ublaže i eliminišu. Da biste pokrenuli promenu ispod sopstvenog krova, neophodno je ponašati se drugačije, a prvi potez je razgovarati o tome.

2. Naučite da komunicirate
Važno je tražiti rešenje a ne krivca. Kada se, u partnerstvu, napokon suoči sa nekim problemom, to se skoro uvek dešava u nekom kriznom momentu kada žena eksplodira. Ako za jedno od partnera situacija više ne funkcioniše, na njima je da nađu rešenje koje zadovoljava oboje a samo će razgovor zasnovan na međusobnom poštovanju dovesti do nečeg pozitivnog.

Da bi se uspostavila konstruktivna komunikacija i izbegao sukob, važno je držati se neospornih činjenica. Bolje je izbegavati mišljenja koja podrazumevaju osudu pa su, samim tim, diskutabilna.

Primer: šema komunikacije za izbegavanje konflikta
Precizno opisati situaciju koja uzrokuje probleme, držeći se činjenica.
Izraziti sopstvena osećanja koja se javljaju zbog navedene situacije i to upotrebljavajući JA umesto TI koje može da zvuči kao optužba.
Predložiti novo ponašanje od strane učesnika, bez nametanja.
Biti siguran da se druga strana slaže sa predloženim rešenjem a, u suprotnom, naći drugo rešenje.

3. Podelite obaveze
Ne radi se o tome da se sav teret prebaci na partnera jer bi se tako problem samo premestio a ne rešio. Podela se vrši zajedničkim snagama, sa ciljem da se maksimiziraju efikasnost, blagostanje i jednakost. Prvi korak ka tome je postavljanje dijagnoze postojećeg stanja. Ko šta radi? Kako? Koliko vremena je potrebno? Ko daje input za izvršavanje tog zadatka? Za svaki zadatak se meri vreme koje je potrebno da se on obavi. Da bi nova organizacija bila efikasna dobro je podeliti uloge u skladu sa sposobnostima i mogućnostima svakog partnera. Zatim treba pristupiti detaljnoj analizi mogućnosti oba partnera: sa koliko vremena raspolažu tokom nedelje i vikenda? Koje profesionalne obaveze imaju? Koje specifične veštine imaju?

„U igri podele obaveza u obzir dolaze i želje i ukus: svi obično bolje radimo ono što nam se dopada. Bilo bi dobro uravnotežiti raspodelu neprijatnih zadataka, imajući u vidu njihovu subjektivnost“, dodaje autorka, „Nekome je nepodnošljivo da ide u supermarket a nekome da ide na sastanak kućnog saveta. Pravilna raspodela dužnosti ne bi trebalo da spreči da se pojedine stvari obavljaju i zajedno: neke stvari budu prijatne kad se rade udvoje, kao na primer kuvanje vikendom ili vođenje dece na popodnevne aktivnosti“.

Preraspodela dužnosti zahteva i poverenje u partnera i malo popuštanja: žena može da da neki savet ali treba da prihvati da partner stvari radi na svoj način. Važno je da ciljevi budu jasni. Važno je pitati se: „Da li je baš neophodno sve raditi savršeno?“, „Šta bi se desilo kada bi se nešto radilo malo manje kvalitetno?“. Na primer, može biti korisno uzeti u obzir da neophodan nivo higijene u jednom domaćinstvu sa bebom ili gde ima kućnih ljubimaca nije isti kao, na primer, onaj gde su deca veća. Kada se, u kompaniji, zadatak poverava novom menadžeru, on se detaljno informiše o detaljima kako bi primopredaja bila što uspešnija. Cilj je pojednostaviti zajednički život, uštedeti na vremenu koje se posvećuje vođenju doma kako bi se dobilo na vremenu za opuštanje. Nemojte na jednakost gledati kao na nešto strogo: nije nužno niti je uvek moguće zadatke podeliti baš podjednako. Preraspodela se može menjati vremenom, u zavisnosti od obaveza partnera.

Praktični saveti za parove
Može se početi postepeno, prebacujući kućne obaveze jednu po jednu čime se muškarcu daje vreme da se malo usavrši u svakom zadatku pre nego što preuzme novi.
Ne očekujte maksimum od samog početka: predviđanje perioda adaptacije i učenja olakšava stvari. Previše ambicija nosi sa sobom rizik od neuspeha i obeshrabrivanja. Ako, naprotiv, idete korak po korak, polako ćete napredovati ka cilju i svaki mali uspeh će vas motivisati i uliti vam samopouzdanje.
Nov način funkcionisanja se može primeniti preko noći kako bi se što pre osetile promene. U ovom slučaju na početku se moraju predvideti momenti u kojima bi se mogla izvršiti procena i kriterijumi za ocenjivanje uspeha preraspodele odgovornosti.
Zadržite otvoren um i budite nežni jedno prema drugom. Važno je da nam veruju svi članovi porodice. Neke aktivnosti se mogu delegirati i deci. Ne postoji striktno određen uzrast kada treba početi: zavisi od dece a na roditeljima je da odrede stepen autonomije i sposobnosti dece kao i koliko su vremenski dostupna. Jednom detetu se, na primer, može poveriti zadatak da vodi računa o nečemu što se tiče njega lično, na primer da samo pakuje svoje stvari za plivanje, ples ili fudbal i da, po povratku sa aktivnosti, svoje prljave stvari stavi u mašinu za veš.
Ako je moguće, organizujte se po modelu zajedničkog starateljstva. Zamislite da ste razdvojeni i sa sebe skinite sve kućne i porodične obaveze svake druge nedelje. Tako ćete imati priliku da malo odahnete i da se posvetite samo onim aktivnostima koje se tiču vas samih i napunite baterije.
Organizujte se tako da imate obaveze samo preko nedelje ali ne i vikendom. Ovo nije baš ravnopravna podela ali može da ublaži mentalno opterećenje žene. Muškarac može da bude odgovoran za sve vikend aktivnosti, od planiranja obroka do provere dečijih zadataka i njihovih vannastavnih aktivnosti pa čak i za proslave rođendana.

Kakva je situacija kod vas? Da li vi osećate mentalnu opterećenost?

NajboljaMamaNaSvetu

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA