Kako postupiti kada detetu date zadatak, a ono se žali

Da li i vaše dete kada mu date neki zadatak počne da se žali. Možda ste mu rekli da uradi domaći ili spremi sobu. Deca ne mogu da vide da je to za njihovo dobri i ovakve situacije često prerastu u svađu i probude bes kod deteta.

Noćno mokrenje kod dece

Noćno umokravanje predstavlja simptom nekoliko poremećaja a posebno je značajno odvojiti monosimptomatsko noćno umokravanje (Monosiptomatsko Enuresu NocturnA)-tj. spontano umokravanje u krevet u toku spavanja kod dece starije od 5 godina, kod kojih je to ...