Dijabetis kod dece

Kada se priča o šećernoj bolesti većina prvo pomisli na bake i deke, ali kao i većina bolesti koje ne biraju uzrast, dijabetes se javlja i kod dece.

1

Foto: Niklashellerstedt

Tačno je da je manji broj dece pogođen ovom bolešću, u poređenju sa odraslima, ali kada se postavi dijagnoza većina roditelja veoma teško prihvata istinu i činjenicu da je, uz lečenje, potrebna bitna promena načina života. Bez obzira na činjenicu da se radi o dugotrajnoj bolesti, savremena terapija šećerne bolesti omogućava normalan život i razvoj dece.

 • Šta je dijabetes melitus

Dijabetes melitus je latinski naziv za šećernu bolest čija je glavna odlika stalno povećanje koncetracije šećera (glukoze) u krvi. Podvukli smo stalno povećanje, zato što je uobičajeno da šećer “skoči” posle jela (ali i posle stresa). Zato je pravo vreme za kontrolu nivoa šećera u organizmu (kada se govori o postavljanju dijagnoze šećerne bolesti) jutro – “na prazan stomak”

Ipak, povećanje koncetracije šećera u krvi je samo posledica PRAVOG uzroka šećerne bolesti kod dece, a to je nedovoljna količina hormona insulina koji je svakako jedan od najvažnijih regulatora veoma komplikovanih metaboličkih procesa u organizmu. Jedna od glavnih funkcija insulina je da “uvodi” glukozu u ćelije našeg organizma. Ovo je izuzetno važno jer je šećer (glukoza) NEOPHODNA za život kao glavni izvor potrebne energije za većinu ćelija, a bez te “biološke energije” nema života. Dakle, kada nema dovoljno insulina javlja se naizgled paradoksalna situcija u organizmu – u krvi je šećer u višku, a u ćelijama (kojima je preko potreban) je u manjku. Zato je suština dijabetesa kod dece nedostatak (ili smanjenje količine) insulina. Pankreas (gušterača) je žlezda u kojoj postoje posebne grupe ćelija koje stvaraju i u krv izlučuju hormon insulin.

 • Koje su vrste (tipovi) djabetesa

Postoje dva osnovna tipa šećerne bolesti, a podela je napravljena prema uzročniku oboljenja.

Kod većine dece radi se o propadanju ćelija pankreasa koje stvaraju insulin, pa zato nema dovoljno ovog važnog hormona u organizmu. Ovo je dijabetes mellitus tip I (prvi tip bolesti) koji traži obaveznu nadoknadu (supstituciju) insulina jer vrlo brzo dolazi do skoro potpunog nedostatka ovog hormona.
Tip 2 šećerne bolesti je češći kod starijih osoba i karakteriše se smanjenjnem (ali ga ipak ima) količine insulina u organizmu. Ovde se (bar za neko vreme) mogu koristiti lekovi (u obliku tableta ili kapsula) koji pomažu iskorišćavanje onog preostalog insulina. Iako je ređi kod dece, ima ga kod adolescenata, naročito kada se radi o gojaznim pacijentima. Zato će nastavak priče o dijabetesu kod dece biti posvećen samo prvom tipu šećerne bolesti (koji se naziva i insulin zavisni dijabetes).

 • Zašto nastaje insulin-zavisni dijabetes (tip I)

Nedostatk insulina u organizmu deteta je direktna posledica odumiranja (nestanka) ćelija koje stvaraju ovaj važni hormon, a to su “specijalizovane” ćelije koje se nalaze u pankreasu (gušterači), a nazivaju se beta ćelije. Postoji mnogo potencijalnih uroka izumiranja ovih malih fabrika insulina.

Nasleđe (genetska predispozicija) ima veliki uticaj na pojavu ove bolesti. Ako u bližoj familiji ima šećeraša postoje izgledi i da dete ima “gene za dijabet” što naravno ne znači da je obavezno da dete oboli. Kao i za druge genetske bolesti NE nasleđuje se bolest već SKLONOST ka bolesti. Zato je jasno da mora postojati još nešto iz okoline (ili organizma) što može započeti proces propadanja beta ćelija, pa tako započeti dijabetes.
Virusi su među “prvooptuženijima” za nastanak šećerne bolesti kod dece, i to oni koji imaju osobinu da napadnu tkivo pankreasa gde se nalaze ćelije – fabrike insulina. Pomenućemo samo neke od mnogih virusa – influenca (grip), parainfluenca, varičela … Sada će roditelji da se prepadnu – pa ovo su veoma česti virusi. Srećom EKSTREMNO RETKO se desi šećerna bolest posle ovih infekcija, a i kada se desi skoro uvek nađemo da u porodici ima šećeraša. Dakle potrebna je kombinacija genetske predispozicije i “spoljnog” faktora za nastanak dijabetesa.
Kako u svetu ima ogroman broj dece sa dijabetesom urađen je i ogroman broj epidemioloških studija koje se bave uzrocima šećerne bolesti kod dece. Tako su nađene brojne veze, kao na primer da deca koja umesto majčinog mleka koriste adaptirane formule imaju veće izglede da obole od dijabetesa. Ove i slične studije su zanimljive, ali imaju jednu “manu”- bave se verovatnoćama u procentima (koji su usput rečeno veoma mali). Kako su za roditelje njihova deca 100% onda nema mesta za preterano pričanje o epidemiološkim aspektima šećerne bolesti.

 • Kako posumnjati na dijabetes

Kod starijih se relativno lako posunja na šećernu bolest jer se javljaju prilično jasni simptomi i znaci: uzimanje mnogo tečnosti (stručno se ovaj simptom zove polidipsija), pojačan apetiti i uzimanje hrane (polifagija), ali je prisutno i češće i obilno mokrenjne (poliurija).

Kod dece važi pravilo – što je dete mlađe to je teže na vreme otkriti šećernu bolest. Kod adolescenata se mogu javiti gore pomenuti znaci bolesti, ali kod male dece nastaju veliki problemi u ranom otkrivanju dijabetesa. Ako jedna beba mnogo pije i jede to se (skoro uvek s pravom) pripisuje zdravom apetitu, a ne bolesti. Sa druge strane nema rutinskih laboratoriskih kontrola nivoa šećera u krvi (kao na primer krvna slika ili pregled urina) koje bi možda nagovestile pojavu ove bolesti.

 • Pa kako se stiže do dijagnoze

Najčešće se šećerna bolest kod mlađe dece dijagnostikuje na jedan od sledeća tri načina, pri čemu se uvek nađe znalajno povišena vrednost šećera u krvi (ali su ti i drugi laboratorijski pokazatelji):

Prvi je slučajno – to znači da se zbog nekog drugog problema proveri i šećer u krvi pa se nađu povišene vrednosti.
Drugi je kada pedijatar posumnja na dijabetes na osnovu tegoba koje dete ima.
Treći, nažalost ne tako redak način, je zapuštena šećerna bolest kada deca stižu kao hitni slučajevi u veoma teškom stanju – iscrpljena i dehidrirana. Ovo je jedna od težih komplikacija (o čemu će nešto kasnije biti reči).

 • Da li se dijagnoza postavlja na osnovu jednog pregleda krvi

Naravno da ne!

Uvek se uradi kontrola vrednosti šećera u krvi, i to “na prazan stomak”. Radi se i pregled mokraće, kao i drugi laboratorijski parmetri koji nesumnjivo potvrđuju dijagnozu. Kada se na dijabetes posumnja, put do povrde dijagnoze je brz i pouzdan.

 • Kako se leči

Kada se govori o dijabetesu tip I, jedini pravi lek je insulin! Zato se ovaj tip šećerne bolesti i naziva insulin-zavisni dijabetes!

Jednostavno, nema drugog načina. Žalosna je istina da brojni “stručnjaci” iz redova nadrilekara preporučuju razne “terapije” za dijebtičnu decu, koje su potpuno neefikasne i samo odlažu neizbežnu insulinoterapiju. Postoji mnogo vrsta insulina, prvo su korišćeni svinjski i goveđi insulini, ali se danas koriste daleko čistiji insulini dibijeni najsavremenijim farmako-tehnološkim postupcima. Ovi se insulini zovu i humani jer su praktično isti kao i “prirodni” insulin iz organizma.
U odnosu na brzinu i trajanje dejstva, insulini se dele na brzodelujuće (ali kraćeg dejstva) u dugodelujuće (koji počinju da deluju kasnije ali dejstvo traje duže).

 Kako se daje insulin

Insulin je jedan protein, a svi proteini, kada se unesu preko usta u želudac i creva, se svare – rasture se potpuno. Zato je NEMOGUĆE davanje insulina na usta, već je jedini mogući način ubrizgavanje leka u potkožno tkivo. Za ovo se koriste posebno dizajnirane “iglice” koje su veoma tanke i bol prilikom davanja insulina je sveden na najmanju moguću meru.

Naravno, postoje aplikatori insulina (“penkala” i sl.) koji “automatski” ubrizgavaju odgovarajuću količinu leka.

 Koliko često treba davati insulin

Standardno doziranje insulina podrazumeva dve dnevne aplikacije insulina. Jutarnja i večernja doza mora da omogući dobru regulaciju nivoa šećera u krvi. Nažalost to nije lako jer je dečji organizam veoma burna “metabolička” sredina gde su promene koncetracije šećera u krvi česte. Zato je veoma teško, sa dve doze insulina, regulisati glikemiju (stručni naziv za koncetraciju šećera u krvi). Zato savremeni protokoli davanja insulina kod dece podrazumevaju četiri dnevne doze. Pokazalo se da je ovako lakše regulisati glikemiju kod dece, ali je potrebno više puta i kontrtolisati nivo šećera u krvi.

 Kako se dozira insulin

Doziranje insulina kod dece je prava mala “medicinska umetnost”. Dozu insulina i vrstu leka određuje isključivo specijalista pedijatar – endokrinolog. Naravno, roditelji prolaze posebnu obuku za davanje insulina, a važan deo obuke je i upoznavanje sa aparatima za merenjje šećera u krvi. To su jednostavni merači koji precizno mere glikemiju “iz prsta” (preciznije rečeno iz kapilarne krvi).
Nivo šećera u krvi (glikemija) u određenim delovima dana je glavni regulator doze insulina. Zato se roditelji, uz konsultaciju sa doktorom, brzo nauče da modifikuju doze insulina u odnosu na vrednosti šećera. O doziranju insulina i “cakama” za odabir vrste insulina u određeno vreme može se napisati knjiga, ali je dovoljno reći da se sve to lepo uhoda za relativno kratko vreme.

 • Koje su komplikacije šećerne bolesti

Ako se ne otkrije na vreme, ili ako se ne leči kako treba, komplikaciju su veoma česte i potencijalno opasne. Delimo ih u dve velike grupe: akutne i hronične.

 Akutne komplikacije dijabetesa su vezane za poremećaje u organizmu koji se dešavaju kao posledica prekomerne količine šećera u krvi. One nastaju posle nekoliko dana (do par nedelja) od povećanja šećera. Nema smisla da ulazimo u detalje (koje teško razumeju i lekari koji se ne bave ovim problemom) ali ako ovo traje dugo dolazi do burnih simptoma koji se kod manje dece manifestuju povraćanjem, odbijanje obroka, uznemirenošću, veći se žale na bolove u trbuhu, a potom dolazi do pogoršanja “opšteg stanja” deteta sa obamrlošću i potpunom neaktivnošču. Ovo stanje se stručno naziva ketoacidoza i zahteva hitno lečenje u bolničkim uslovima. Ako se ne započne terapija detetovo stanje se brzo pogoršava i nastaje dijabetina koma – veoma teško stanje koje ugrožava život deteta. Srećom, ove komplikacije se dešavaju veoma retko.

 Hronične komplikacije nastaju posle mnogo godina bolovanja, naročito ako se šećer ne reguliše dobro. Dugotrajno povećanje šećera u krvi donosu brojne teškoće, ali je koren većine problema propadanje malih krvnih sudova (kapilara) koji najviše stradaju od šećera. Ne ulazeći u detalje, treba znati da se menja struktura krvnih sudova tako da se protok krvi kroz njih smanjuje pa tkiva i organi dobijaju manje potrebnih materija, pre svega kiseonika. Zato dolazi do pogoršanja funkcije kardiovaskularnog sistema, nerava, bubrega, oka… Suština komplikacija neregulisanog dijebetesa na duge staze se može opisati izrazom “tihi ubica”. Pacijenti nemaju posebne tegobe sve dok funkcija pojedinih organa drastično ne oslabi. Ogroman broj naučnih ispitivanja je potvrdio jasnu vezu između loše regulacije šećera i kasnih komplikacija. Zato je od presudnog značaj da nivo šećera u krvi bude što približniji normalnim vrednostima – to je najbolji način sprečavanja (prevencije) komplikacija šećerne bolesti.

 • Koje su zamke insulinske terapije

Postoje dva glavna potencijalna problema insulinoterapije.

Prva je nedovoljno davanje leka (subdoziranje) i tada je nivo šećera u krvi skoro stalno povišen, pa je rizik od akutnih i hroničnih komplikacija dijabetesa veliki. Ovo se obično dešava kada nema čestih merenja vrednosti šećera u krvi, pa se i doza leka ne može adekvatno korigovati. Ima dece koja prosto ne mogu bez slatkiša, pa dolazi do skoka šećera u krvi koje nije praćeno potrebnim povećanjem doze insulina.
Drugi problem je prevelika doza insulina koja dovodi do opasne kopmlikacije – naglog pada šećera u krvi (koji se stručno naziva hipoglikemija). Ona se obično dešava kada deca ne jedu dovoljno ili kada je jednostavno doza insulina prevelika. Prvi znaci hipoglikemije su podrhtavanje, nemir, osećaj gladi, a ako se nešto ne preduzme dete postane pospano, obliveno hladnim znojem, a sa daljim padom šećera dete moše “upasti” u hipoglikemijsku komu. Zato je važno prepoznati ove znake kod dece, pa izmeriti šećer. Ako je nizak treba odmah dati zaslađeni čaj, ili neki drugi slatki napitak, a potom i lep obrok.
Veoma retko se dešavaju alergijske reakcije na insulin, naročito kada se koriste humani (čisti) insulini, a još ređe komplikacije na mestu uboda (treba paziti da se insulin daje sterilnim iglama, ili odgovarajućim aplikatorima).

 • Kako dete sa dijabetesom treba da se hrani

Savremena terapija insulinom obavezno ide uz pravilnu ishranu. Ne kažemo dijetu, već pravilnu ishranu jer deca treba da vode normalan život i lepo da jedu uz određena ograničenja. Treba izbegavati jela i pića sa velikom količinom šećera (koncetrovani šećer). To su pre svega slatkiši i gazirani negazirani i napici koja sadrže šećer. Na primer jedna čaša soka od dva decilitra (koji se sladi šećerom prilikom proizvodnje) ima oko dve pune supene kašike šećera!

Ipak, detaljna uputstva za ishranu dece dijabetičara daju nutricionisti, a postoje i veoma korisne brošure, koje pomažu roditeljima da lepo i zdravo hrane dete koje ima šećernu bolest.

 • Ima li šanse za potpuno izlečenje

Nažalost, proces uništenja ćelija koje stvaraju insulin je nepovratan. Dakle, nema načina da se šteta popravi. Zato, kao što smo već istakli, nema druge nego da deca dobijaju insulin kao nadoknadu onoga čega više nema u organizmu.

Ogroman broj stručnjaka radi na pronalaženju definitivnog leka za dijabetes melitus tip I (insulin-zavisni dijabetes). Ogoman trud, ali i novac se ulaže u pronalaženje načina da se izbegne “bockanje” i davanje insulina. Za sada nema sigurnih i proverenih alternativa insulinskoj terapiji, ali postoje dobri izgledi da će se u narednoj deceniji desi radikalni pomak unapred. Zato ne treba klonuti duhom već se uhvatiti u koštac sa bolešću za koju, na kraju krajeva ipak postoji lek.

Ass.dr Goran Vukomanović

Pin It

 1. dječak mi ima 10 godina pojavila mu se alergija još nisu ustanovili od čega ali kada smo izvadili nalaze šečer mu je bio 10.1 poslije toga tri dana mu je 5,6 5,7 a jutros 4,1 molim vas da mi odgovorite što prije da li je upitanju dijabetis molim Vas što prije da mi odgovorite

 2. djevojcica od moje sestre ima 2 i po godine ..prije 4 dana uradili su joj nalaze secer joj je bio 15,8 poslije toga hitno u bolnicu..sad je na inzulinima znaci samo krv jj vade i inzuline prima…ujutru pretezno secer bude 4,8 ,7 ili cak i 8,8 ali poslijepodne je sve veci cak zna i biti 23..svi smo u oku jer bas niko u porodici n pati od te bolesti..Ja vas molim da mi odg i kazete sta i kako trebamo uraditi da bi saznali pravu dijagnozu nas jos niko nije obavjestio o stanju, o tacnoj dijagnozi djevojcice o bolesti ..koje nalaze trebam uraditi MOLIM VAS VASE MISLJENJE

  • Ovde je sve zaista jasno – radi se o insulin zavisnom dijabetesu (tip 1), a tu sada nema šta više da se radi.
   Plan lečenja i kontrola pravi endokrinolog koji prati dete, pa sve detalje treba “proći” u razgovoru sa lekarom koji leči dete.

 3. Moj sin ima 3,5 godina, jedno zdravo i zivahno dete, voli da jede slatkise a pogotovu cokoladu. Primetila sam da je poceo vrlo cesto da mokri. Cak i do 6 puta za sat vremena i to vrlo obilno. Pomislila sam da nije neka prehlada pa sam ga pitala jel ga boli nesto i da li ga pecka kad mokri ali mi je rekao da nije nista od toga. Zanima me da li imam razloga za brigu i da li treba da mu iskontrolisem nivo secera u krvi?

 4. zdravo moja beba ima 3 mjeseca i samo sisa medjutim zavrsii smo u bolnici zbog urinarne secer mu je bio 8 ponovili smo ga za nedelju bio je 7 sad smo opet u bolnici zbog urinarne i 5 sati nije jeo i bio mu je secer 6 dali je upitanju dijabetes il je to ok.posto je mene dr rekla da oni ne obracaju paznju na to kad je upitanju infekcija neka

  • Moja devojcica je imala febrilni napad kad je imala 1.5 i odmah po prijemu uradjeni rezultati i glukoza je bila 9. Posle dva dana bilo je 5
   Ja sam pitala lekara i on mi je rekao da je to trenutno zbog stresa.posle mesec dana ponovo smo radili rezultate, glukoza je bila ok. Sad treba pnovo da radimo i ja se alo plasim,dai to moze da e povrati

 5. Decak mi ima 4 godine i dobio je herpes,izvadili su mu krv i nasli povisen secer koji je 6.56.lekari su zbunjeni i pretpostavljaju da je u pitanju dijabetes.koje je vase misljenje?unapred hvala

 6. Postovanje..Imamo djevojcicu od dvije i po godine, u zadnja tri dana mnogo pije vodu i bas cesto mokri, pred spavanje joj se suse usta i cesto joj je crvena guza..mjerili smo joj secer kada je navecer zaspala i bio je 6.7 ..dali je moguce da se radi o dijabetesu ??

 7. Postovani,
  Moj rodjak ima 6 godina. Jede cesto slatkise, skoro svake noci ide u WC. Unosi dosta vode, nema bas veliki apetit. Ono sto me brine posebno jeste kiselkasti zadah iz usta.

  Ne znam da li imam razloga za brigu, molim Vas pomozite mi!

 8. Poštovani,
  Nekoliko puta u poslednje dve godine radili smo analize šećera u krvi, ćerki koja sada ima skoro 9 godina, vrednosti au bile od 6.1, 6.7 i 5.9, uglavnom 6.1. Danas smo uradili kompletne analize krvi i mokraće, opet 6.1, a tromesečni je 5.7. Vrednost holesterola i triglicerida je u granici normale. Molim za vaše mišljenje. Preglede smo obavili preventivno. Unapred zahvala mama Ivana

 9. Moj klinac ima 12 godina I pre par meseci smo vadili krv jer je bio bolestan…secer mu je bio 5.78 a posle dorucka I nizi.ne mokri cesto…cak sta vise bas retko to radi….ali jutros smo izvadili secer neposredno posle dorucka onako vise iz sale I bio mu je 7.1…prepala sam se…malo je doruckovao I to nista slatko…inace je debeljuca

 10. Odlicna stranica. Moja cerka ima 12.5 godina, od polovine juna meseca cesto uvece (pred spavanje, ne u toku noci) mokri po 6-7 puta, bez ikakvih bolova i peckanja. Uradjena je kompletna krvna slika koja je odlicna, jedino je secer bio 6.2. ali je bez pitanja uzela zvaku orbit, urin koji sadrzi 4-5 leukocita, 8-10 epitalnih celija i vrlo malo bakterija. Urinokultura se ceka. U porodici niko ne boluje od secerne bolesti, sem mog oca koji je dobio staracki secer i nije na insulinu, nego na lekovima. I da naglasim da je pubertet bas ”drma” i ima sve simpotme PMS-a. I… ja majka bolujem od AIP porfirije i nas 5 zena u porodici imamo Akutnu Porfiriju, koja iziskuje uzimanje dosta ugljenjih hidrata i puno secera i slatkisa, jer je secer osnovni lek za suzbijanje porfirina. Hvala unapred.

 11. Cerka mi ima 2,5 god…puno piski…nocu sve pomokri…i mnogo pije vode…radili smo nalaz jer imamo (sasvim slycajno)aparat…13.2 je vrednost…dok smo dosli do bolnice bilo je 10,7…samo me interesuje posto niko neboluje od dijabetesa da li sam ja Kao majka pogresila..svako jutro je u flasici pola mleko sa plazmom i cokolinom

 12. Beba od deset meseci je imala upalu grla,rastu zubici,temparaturu. U urinu je aceton samo pozitivan,ne i glukoza. Dr kaze da to hoce usled dehidracije zbog temperature i upale,a da je i glukoza onda bi bilo alarmantno. Da li imam razloga za brigu?

 13. Moj decko ima dijabetes tipa 1.. Da li biste mogli da mi kazete, da li postoji mogucnost neke prevencije od nastupanja ove bolesti za nas porod? Da li postoji mogucnost da se izbegne nasledjivanje ove bolesti?

 14. Imam dvoje dece od 4 i 3 godine u poslednje vreme mnogo piju vode i nekoliko puta u toku sat vremena mokre i to starije vise a mladje manje.Mladje dete po nekoliko puta na dan ima tvrdu stolicu i to sve po malo i stalno kaze da ga boli stomak i u poslednje vreme slabo jede.Nisu gojazni i nejedu puno slatkog al smo imali problem sa urinarnom infekcijom tacnije sa eserihijom starije i oboje imaju alergiju na elmugator.Ja imam povisen secer a i u genetici nam je secer.Pa me zanima da li imam razloga za brigu.UNAPRED HVALA

 15. postovani imam djevojcicu 4,5 godina zadnje nalaze smo radili prije sedmicu i u mokraci se pojavio secer u tragu doktori kazu nije za brigu al zadnja dva dana cesto mokri i slabi joj apetit cak se pojavilo i blago kasljucanje a nema upalu da li treba da se brinem hvala na odgovoru

 16. moja djevojcica ima 2g ima upalu grla nicu joj trice zubici nikako da izbiju vracajoj se temperatura nije visoka malokrvna je cesto pije vodu i cesto piski vadili smo joj secer ujutro pre dorucka pokazalo je 6,7 dali je u pitanju dijabetis hvala

 17. Moj decak ima 6 godina pre mesec dana je povracao izvadili du mu rezultste secer je bio 6,4 sutradan je bio 5 onda su mu uzeli prosecan bio je 6,4 .Posle toga sam u vadila vise puta secer ujutru i uvek je bio od 5 do 5,2 dete umereno pije vodu i umereno mokri
  Odgovorite mi sto pre da li imam razloga za brigu.

 18. denes gi zemavme rezultatite od krvna pretraga i sve bese vo red samo secer bese pokacen 6,4.inace deteto mi e 8 god.sto velite na ova?inaku pregledot bese na gladno?jas se sekiram

 19. dete ima 3god i danass smo radili krvnu sliku manje cvise sve je ok…..jedino me buni secer koji je 5.5….mada sinoc je dete bilo na rod. jelo tortu i pilo sok da li to ima veze….da li je stanje za brigu

 20. Treba mi pomoc,imam 19 godina,ne idem puno u wc,tj. ne mokrim puno,puno se nerviram,pa mi se poveca secer u krvi,pripadne mi tesko,ali to samo ponekad,inace poslednjih nekoliko dana usta su mi suva,kad sam zadnji put proveravao secer u krvi,bio mi je 6,5. Cesto tako proveravam secer u krvi,nekoliko puta sam imao povisen secer,poslednji put kao sto rekoh bio je 6,5. Da li treba da brinem zbog dijabetesa? Hvala unapred.

 21. Poštovani,molim Vas da mi odgovorite jer sam jako zabrinuta (u panici sam) ,Imam 20 godina,prvo sam nakon svakog tusiranja osjećala nekakvo bockanje(peckanje) a kasnije i samo od sebe ..Po čitavom tijelu.Vadila sam krvnu sliku čitavu ,glukoza mi je 4.75 (izjutra) (iz vene nalazi) ..I ranijih godina mi je uvijek bio u granicama.Nikad iznad , postoji li rizik za dijabetes ?

 22. Dete mi ima 19 meseci imao je secer 25,primjeni smo u bolnicu dobijao je adekvatnu terapiju.Medjutim jedno jutro mu je secer bio nizak 4 i dobio je insulinn mixtard 30 6 jedinica i od tada non stop pada u hipoglikemiju.Zanima me da liinsulin moze izazvati sve to?

  • To je sada stvar doziranja insulina – čim se javlja hipoglikemija, doza mora da ide dole. Ipak, to je veom osetljivo pitanje i naprosto se mora razmotriti sa endokrinologom koji leči dete.

 23. Postavini , imali smo problem sa cerkicom koja ima 6 godina u roku od 4 h imala je 10 stolica i 10 puta je povracala , zbog toga je dehidrirala na prijemu u bolnicu nisu mogli da joj plasiraju iv. kanilu bockali su je najmanje 10 puta tada se u laboratoriji pokazao suk od 11,4 u popodnevnim casovima posle rehidratacije od 1000 ml 0,9% nacl suk je bio 5,7 medjutim sutradan ujutro prvi suk na prazan stomak je iznosio 8. Stvari se normalizuju treceg dana i suk iznosi u tri vremena ujutru 5,7 u podne 4,2 i uvece 4,8 . Pretpostavljam da sad ide test opterecenja ali me zanima misljenje da li je sve ovo bilo zbog hemokoncetracije zbog dehidratacije ili stresa zbog silnog bockanja ili pak postoji mogucnost da je dijabetes

  • Ovo, skoro sigurno NIJE dijabetes!

   Svi navedeni faktori (stres, dehidracija, infekcija) mogu dovesti do prolaznog povećanja nivoa šećera u krvi. Mislim da nema razloga za brigu.

 24. Dragi moja devojcica ima 5 godina i cesto trepce.jede normalno.jede sve.pije normalno vodu i ne piski nocu.nisam proveralvala nivo secera u krvi ali se brinem da nije to.posto bas dosta trepce.koje je vase misljenje?i koje su normalne vrednosti nivoa secera u krvi kod dece?

 25. Moj sin ima 16 god prilikom rutinske kontrole nadjen mu secer 15.1 odmah smo ga odveli u bolnicu radi dalja provere.Prvo vadjenje ucece oko 18 h bilo je 16 a kasnije u 22h bilo je 11 sam je pao ,bez ikakve terapije a u mokraci nista nije pokazivalo.Sledeceg jutra bio je 14 a oko 12 h pojavio se u mokraci,lekari su ukljucili insulinsku terapiju.bio je u bolnici i vrlo brzo je vracen u normalne granice.a sada posle dvadesetak dana secer je u normalnim granicama a prima ukupno devet jedinica i to vecernji sporo delujuci 3jed i ostala tri puta po dve,Radio je biohemiske nalaze i anti tela insulin je 17 a anti tela su 1.2.A radi se o deceku visine 187 a tezak 97kg.Dali je to tip 1 ili 2.Jos niko od lekara nije rekao sa sigurnoscu o kom tipu se radi i dali je moguce da se skine sa insulina na lekove

  • Definitivna procena je u ISKLJUČIVOJ nadležnosti endokrinologa koji prati Vaše dete.

   Apsolutno NIKO sa strane (ko nije uključen u lečenje i praćenje deteta) ne može doneti ispravan sud.

Komentarišite ovaj članak

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

*