Zaštita od otkaza ugovora o radu (za vreme drugog stanja i odsustva sa rada radi nege i posebne nege deteta)

U izuzetno velikom broju mi se javljaju buduće i sadašnje mame koje muči nedoumica da li mogu dobiti otkaz od strane poslodavca ukoliko ostanu u drugom stanju ili se nalaze na nekom od odsustva na koje imaju pravo nakon porođaja , a isto tako mi se javljaju sa druge strane poslodavci koji su dali otkaz zaposlenoj ili se suočavaju sa obaveštenjem zaposlene da je u drugom stanju.

Foto: Canva

Vreme je da razrešimo ovu pravnu nedoumicu obema stranama.

Na samom početku važno je naglasiti da se ovaj pravni tekst i pojašnjenje odnosi samo ukoliko je zaposlena žena zasnovala radni odnos. Bez obzira da li je radni odnos zasnovan na neodređeno ili određeno vreme pravno rešenje ovog problema je isto.

Posebna zaštita žena za vreme trajanja drugog stanja i nakon porođaja regulisana je kako Ustavom, koji je najviši pravni akt Republike Srbije, tako i Zakonom o radu koji kao posebni zakon reguliše prava i obaveze poslodavaca i zaposlenih po osnovu rada. Žene su takođe zaštićene Konvencijom 183 Međunarodne organizacije rada.

U tom smislu, Zakon o radu predviđa posebnu zaštitu od otkaza za ovu kategoriju zaposlenih.

Imajući u vidu da u određenim situacijama i otac deteta takođe ima pravo da koristi porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta i odsustvo sa rada radi posebne nege deteta, u ovim slučajevima i on takođe uživa zaštitu od otkaza.

U članu 187. Zakon o radu predviđena je posebna zaštita od otkaza ugovora o radu.

Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Zaposlenom licu koje je zasnovalo radni odnos na određeno vreme , rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava se do isteka korišćenja prava na odsustvo.

Šta se dešava ukoliko poslodavac zaposlenom licu otkaže ugovor?

Zakonom o radu, predviđa se i ništavost otkaza Ugovora o radu ( otkaz je bez pravnog dejstva ) ukoliko je poslodavcu na dan otkaza, odnosno donošenja rešenja o prestanku radnog odnosa, poznato da je zaposlena u drugom stanju ili mu zaposlena u roku od 30 dana od dana dostave rešenja o prestanku radnog odnosa dostavi potvrdu o trudnoći ovlašćenog organa ili drugog nadležnog organa.

Dakle, rešenje o otkazu ugovora o radu bilo bi ništavo u slučaju ako bi u momentu donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu poslodavcu bilo poznato da je zaposlena trudna, odnosno da zaposleni koristi porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta ili odsustvo sa rada radi posebne nege deteta, ili ako bi ga zaposlena u roku od 30 dana od prijema otkaza, obavestila o tome da se nalazi u drugom stanju i o tome dostavila potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa.

U slučaju da poslodavac donese rešenje o prestanku radnog odnosa uprkos postojanju okolnosti zbog kojih zaposlena uživa zaštitu od otkaza, zaposlena ima pravo da se obrati nadležnoj inspekciji rada radi preduzimanja mera u cilju otklanjanja nezakonitosti, kao i da pokrene spor pred nadležnim sudom radi utvrđivanja ništavosti rešenja na osnovu kojeg je i prestao radni odnos.

Na samom kraju možemo zaključiti da je zakonodavac prepoznao značaj i neophodnost zaštite od otkaza žena za vreme trudnoće i nakon porođaja, te adekvatno regulisao ovo pitanje, što se posebno odnosi na zaposlene koje su radni odnos zasnovale na određeno vreme.

Bojana BogojevićAutor: Bojana Bogojević

diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja, ekspert za EU.
Ko-autor je dve stručne knjige i autor više stručnih tekstova i naučnih radova iz oblasti prava i korporativnog upravljanja, aktivna je učesnica na mnogobrojnim domaćim i inostranim naučnim skupovima.

Pohađala je više međunarodnih škola iz oblasti prava i ekonomije. Kao predstavnik civilnog sektora, učestvovala je u izradi Zakona o rodnoj ravnopravnosti, u izradi Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost sa akcionim planom i u izradi akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji. Tvorac je bloga o pravu i korporativnom upravljanju i autor tekstova koje je dosada objavilo preko 28 vodećih portala i institucija u zemlji, regionu i inostranstvu Stručni saradnik je nevladine organizacije Centar za mame i web portala Moj pedijatar i Yumama. Deo je organizacije Global Goodwill Ambassador za Srbiju, Predsednika org Luìza Palma

Kontakt: bogojevic_bg@yahoo.com

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA