Zdravo. Zanima me da li dete koje ima alergiju na mleko i belanca sme da primi Mmr vakcinu!

mali logo moj pedijatar

Naravno! Ne postoji veza sa alergijom na jaja, mlekom i vakcinu.

Pedijatar će svakako pregledati dete pred vakcinaciju.

S poštovanjem,

Specijalisti pedijatrije
dr Tatjana Vukomanović i ass. dr Goran Vukomanović