Poštovani, pošto je dete (16—17) godina nije primilo treću revakcinu opv i dt koju je trebalo da primi u 14 godini da li sada ta revakcina ima smisla

mali logo moj pedijatar

Da.

Treba da primi.

S poštovanjem,

Specijalisti pedijatrije
dr Tatjana Vukomanović i ass. dr Goran Vukomanović