Postovanje beba skoro 7 mjeseci . . . Nonstop gura ruke u usta sigurno zubi NICU. . . Smijemi li davati paracetamol Po noci posto se nonstop Budi . . ako smijem koliko ml!

mali logo moj pedijatar

Može, samo ponekad 3 ml

S poštovanjem,

Specijalisti pedijatrije
dr Tatjana Vukomanović i ass. dr Goran Vukomanović