Uvedene posebne mere u vrtićima: Provetravanje, pranje igračaka…

U beogradskim vrtićima uvedene su mere zaštite radi sprečavanja širenja korona virusa u kolektivima. Preporučene su sledeće mere:

Foto: Flickr

Provetravanje prostorija

* Rano ujutru zaposleni u vrtiću dužni su da provetre sve prostorije pre ulaska dece, dok su rukovodioci u obavezi da omoguće otključavanje tih prostorija, kako bi se ova mera nesmetano sprovela.

* Obavezan je i boravak dece na otvorenom prostoru, bila to terasa, dvorište vrtića ili javna površina, kako u prepodnevnim tako i u poslepodnevnim satima, dok je za vreme odsustva dece iz prostorija potrebno dodatno ih provetriti.

* Najduže na sat i po vremena vaspitači izvode decu iz soba kako bi ih provetrili na pet minuta, a otvaranje prozora i terasnih vrata obavezno je nakon doručka, u vreme boravka na otvorenom, pre i posle popodnevnog odmora kao i posle ručka.

Pranje ruku, duvanje nosa

* O pravilnom pranju ruku trebalo bi da brinu ne samo deca, već i odrasli. Deca u vrtićima od medicinskih sestara uče kako da pravilno peru ruke i brišu ih papirnim ubrusima, da bi higijena bila na što višem nivou.

* Deca ruke peru pod nadzorom vaspitača ili sestara, a ono je obavezno ujutru nakon ulaska deteta u vaspitnu grupu, nakon korišćenja toaleta, pre i posle obroka, ulaska u sobu nakon boravka napolju ili u fiskulurnoj sali.

* Kada pomažu deci da duvaju nos, vaspitači maramice odmah bacaju u kantu i u obavezi su da nakon toga operu ruke.

Dezinfekcija i pranje igračaka

* Svakog jutra u tačno određeno vreme dezinfikuju se prostorije vrtića, a obavezno je i svakodnevno pranje i dezinfekcija igračaka za jasle u mlađoj grupi, dok se u ostalim grupama to obavlja prema potrebi.

* U vrtićima se posteljine menjaju po utvrđenom rasporedu, a meke igračke se svakodnevno redukuju i peru. Zaposleni u ovim ustanovama vode evidenciju o tome kada su dezinfikovane igračke.

Samo deca sa potvrdom da su zdrava

* Svako dete koje ide u vrtić mora da ima zdravstvenu potvrdu da je zdravo i uredno vakcinisano. Ovo se naročito odnosi na primanje MMR vakcine.

* Opšte stanje dece pod strogim je nadzorom, a u slučaju simptoma virusa, kao što su curenje nosa, povišena temperatura i malaksalost, vaspitači izdvajaju dete i u obavezi su da pozovu njegove roditelje. Ukoliko se roditelj ne javlja na poziv, naredni korak je pozivanje hitne medicinske pomoći, koju dete čeka u sobi za izolaciju.

I zaposleni pod kontrolom

* Vaspitači konstantno prate broj prisutne dece i redovno proveravaju razloge njihovog odsustva. Takođe, zaposleni koji imaju simptome bolesti odmah se udaljavaju sa radnog mesta.

Blic

0
Ostavi komentar

Povezani članci

Vesti

Instagram