porodica

Država osniva fond da podrži rađanje!

Nacrt Građanskog zakonika sledeće nedelje, konačno ulazi u javnu rspravu. Potpuna zabrana fizičkog kažnjavanja dece sada je samo jedna od dva alternativna rešenja

Prava i obaveze roditelja

Roditelji imaju pravo i dužnost da se staraju o detetu. Ipak, izgleda zgodno primetiti da je roditeljsko pravo izvedeno iz dužnosti roditelja, i da postoji samo u meri koja je potrebna za zaštitu ličnosti, prava i interesa deteta.