Razmišljanja o vaspitavanju dece

Decu moramo da ih naučimo da razmišljaju ispravno. Šta je važno, a šta nije. Čemu treba da teže. Koje su navike i želje ispravne, a koje nisu.

Kako izvesti dete na pravi put

Šta zapravo znači, „izvesti dete na pravi put“? Da li je to zaista naša obaveza kada smo roditelj? I da li to danas uopšte zavisi od nas?