skromnost

Da li je skromnost pozitivna osobina?

Kakva je skromnost karakterna crta i da li je zaista veoma pozitivna? Glavno značenje skromnosti tiče se odnosa osobe prema vlastitim željama. Skroman je onaj ko lako odustaje od svojih želja i miri se sa tim da ih neće ostvariti.