Zašto da ne izbegavate sankanje (i druge snežne aktivnosti)

Na nedavno održanom predavanju Daglas Doman je kao jedan od osnovnih preduslova stimulacije razvoja mozga kod dece naveo adekvatno kretanje. Tačnije, istakao je da odgovorno roditeljstvo podrazumeva obezbeđivanje što više prilika detetu da se kreće u smis...