Suprostavljanje i agresija u trećoj godini

Dete u trećoj godini počinje da oseća moć. Kako mu to ne uskratiti a da se ne oseti svemoćnim i ode u drugu krajnost - dilema je većine roditelja jer u ovom stresnom periodu dete ima veliku potrebu da se stalno suprotstavlja

E, baš neću

Negativizam je iracionalna sklonost deteta da se ponaša suprotno od očekivanog ili traženog.

Sve je bezveze

U razgovorima sa mladima često možemo da čujemo da je ovde – u školi, porodici, gradu, državi, regionu – sve bezveze. Kada je nešto bez veze, ono nije povezano ni sa čim, ono nema smisla. Izraz „bezveze” označava nemogućnost nalaženja smisla. A kada se u ...