Lego education

LEGO® Education – učenje kroz igru

Program LEGO® Education specijalno je koncipiran za to da prati nastavne programe i da bude podrška profesionalcima koji rade s decom u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i na fakultetima.