Igre koje razvijaju inteligenciju deteta

Opšte je poznato da je period do sedme godine, period najvećeg rasta i razvoja deteta, kako u fizički, tako i intelektualno. Kada je inteligencija u pitanju, najznačajniji životni period je onaj između treće i sedme godine, jer se tada razvije preko polov...