Šta sve možemo naučiti od dece?

Detinjstvo je period učenja, upijanja novih znanja i veština koje bi trebale da nas osposobe da budemo samostalni, odrasli ljudi. Negde usput, kako odrastamo, neke veštine koje su potrebne za sreću odrasli jednostavno zanemare ili zaborave. A sve što treb...