Cerebralna paraliza

Cerebralna paraliza (dečija cerebralna oduzetost, CP, DCO) predstavlja grupu poremećaja pokreta i položaja tela uzrokovanih defektom ili oštećenjem struktura mozga (lat. cerebrum pa otuda naziv cerebralna).

Plivanje sa delfinima kao pomoć pri ozdravljenju

Mali Ivan Filipčev ima četiri godine i boluje od cerebralne paralize. Pre nekoliko nedelja bio je u Turskoj na terapiji sa delfinima, a njegova mama Kristina nam priča kako je sve to pomoglu njenom sinu.

Druženje sa konjima lekovito za dušu

Pokreti konja najbolje simuliraju ljudske, telo konja je toplije, a puls niži nego kod čoveka, što u kombinaciji ima izuzetne terapijske efekte kod dece obolele od cerebralne paralize, Daunovog sindroma i nekih drugih poremećaja. Kod nas je interesovanje ...