Penjanje i silaženje je važan element kretanja

Usvojene motoričke veštine tokom prve godine uz sve veću radoznalost deteta, postaju složenije tokom druge i treće godine života.

Foto: Canva

Kroz otkrivanje novog prostora dete postaje spretnije i sve više uživa u svojim aktivnostima.

Da bi stekla predstavu o razdaljini i pravcima deca moraju sama da se kreću.

Sa 13 meseci mogu da se sagnu i usprave, sve sigurnije stoje i postepeno ovladavaju uspravnim hodanjem, motoričkim veštinama specifičnim za ljudsku vrstu. Nakon nesigurnih, kratkih i koraka na širokoj osnovi uz veliko angažovanje ruku da bi održali ravnotežu, postepeno uspostavljaju bolju kontrolu pokreta i počinju da koračaju spretnije.

Na uzrastu od 12-18 meseci većina dece prohoda, uglavnom je to oko 14 meseca. Da bi naučili da hodaju kao odrasli neophodno je da dostignu određenu motoričku zrelost ali i da imaju odgovarajuće uslove u kojima se to odvija.

Kretanje
Pre svega je potrebno prisustvo odraslog i njegova podrška koja će doprineti detetovom samopouzdanju ali i osmišljen prostor za celodnevni boravak deteta. U prostoru dete treba da ima slobodu kretanja i igračke koje će stimulisati pokretljivost, snagu, brzinu, izdržljivost, ravnotežu, koordinaciju, sve ono što mu je potrebno da razvije svoje potencijale u potpunosti.

Deca se kreću na razne načine, puze i hodaju pridržavajući se za predmete koji su u njihovoj visini, hodaju tako što guraju kolica, stolicu ili neki predmet ispred sebe ili se penju i hodaju samostalno. Kroz ove aktivnosti dete jača mišiće i zglobove, uspostavlja ravnotežu, poboljšava koordinaciju pokreta.

Hodanje treba da bude po različitim površinama, glatkim i ravnim, mekanim, neravnim, travi, šljunku i pesku, sa preprekama, na ograničenoj površini.

Jedan od važnih elemenata kretanja je i penjanje koje služi da bi se savladala prepreka i stiglo do željenog predmeta, kao i da bi se došlo na visinu odakle može da se posmatra šta odrasli rade.

Zato će se dete sa 18 meseci popeti na stolicu i skočiće bez ikakvog straha vama u naručje. Ovo je jako važno za razvoj deteta i nikako mu to ne treba braniti iako postoji opasnost da padne i povredi se. Dovoljno je da budete u njegovoj blizini i naučute ga da skače vama u naručje, a ono će iz meseca u mesec biti sve preciznije u ovome.

Penjanje i silaženje će naučiti ako mu po podu poređate jastuke različitih veličina ili nešto slično i pokažete kako se to radi.

Penjanje na mali tobogan i spuštanje sa njega takođe razvija motoričke veštine. Na pod treba postaviti jedan jastuk dok dete ne nauči da se dočeka na noge pri spuštanju. Kroz penjanje, spuštanje i skakanje uvežbaće ravnotežu i pojačaće samopouzdanje.

Uloga roditelja u ranoj stimulaciji deteta je da prepozna njegove razvojne sposobnosti i ponudi mu adekvatne uslove u kojima će ono moći da ih ispolji i dalje razvija. Kako dete uči kroz igru na odraslima je da igru shvate ozbiljno i pomognu detetu da igrajući se postane svesno svojih mogućnosti i oseti zadovoljstvo.

Snezana MilanovićAutor: Snežana Milanović

diplomirani fizioterapeut, senzorno-integracijski pedagog, SI Baby terapeut, MarteMeo Therapist/Colleague Trainer, licencirani instruktor IAIM masaže beba i MISP masaže dece.

Osnivač „Centra za korektivnu gimnastiku“ 1997 i suosnivač Kabineta za senzornu integraciju i ranu intervenciju „Senzorijum“ 2017 u Beogradu. Stručni saradnik časopisa Moj pedijatar i Zdravo dete, brojnih portala namenjenih roditeljstvu i zdravom odrastanju beba i dece. Stručni saradnik časopisa Pedijatar dijagnostičko-terapijske preporuke.

Kontakt: milanovic.fizio@gmail.com

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA