Ortopedski rečnik

Ligament (lat. «ligamentum») – “žilava” beličasta traka koja povezuje dve kosti zajedno u zglob

Tetiva (lat. «tendinum» )– žilava beličasta vrpca koja služi mišiću da se uz pomoć nje pripoji za kost

Paravertebralni mišići – mišići koji «pridržavaju» kičmeni stub

Fleksorni mišići – mišići pregibači (savijači)

Funkcionalna skolioza – posturalno, skoliotično («loše držanje»)

Strukturna skolioza – idiopatska skolioza (nepoznatog uzroka)

 

Test pretklona (Adamsov test) otkriva da li se bočna krivina kičme ispravlja ili ne i da li se pri tome stvaraju gibusi (“grbe“). Izvodi se tako što dete sklopi ruke, ispruži ih ispred sebe i polako se saginje prema napred (pretklon) sve dok vrhovi prstiju ne dodirnu vrhove prstiju stopala uz opružena kolena

 

Kineziterapija (grč. «kinesis» – kretanje; «therapeia»-lečenje) je medicinska disciplina koja primjenjuje pokret u prevenciji i lečenju urođenih deformiteta, bolesti ili povreda. Danas se koristi i izraz «medicinska gimnastika»

 

Mider – specijalna ortoza (pomagalo) za lečenje deformiteta kičme

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA