Matične ćelije – kako rade?

Verovatno ste do sada imali prilike da čujete veliki broj životnih priča o tome da su matične ćelije pomogle nekim ljudima u lečenju i izlečenju raznih oboljenja.

Takođe, verovatno ste čuli i da su upotrebljene za lečenje poremećaja i oboljenja kod dece. Pitanje koje stalno visi u vazduhu jeste:

“Kako matične ćelije mogu sve ovo da urade?”

Odgovor se nalazi u “metodologiji” njihovog pristupa.

Način na koji matične ćelije pristupaju individualnim problemima u našem organizmu su raznoliki, a mi ćemo ovde objasniti neke od tih pristupa.

Kao što verovatno znate, matične ćelije se nalazu u našem organizmu od samog začeća. Ovo su ćelije odgovorne za stvaranje svih naših tkiva i svakog našeg organa.

Prvi momenat kada ih prepoznajemo jeste još u embrionalnoj fazi života, međutim, prikupljanje matičnih ćelija u ovoj fazi razvoja neodrživo je sa životom. Naime, da bi se matične ćelije prikupile u ovoj fazi, potrebno je uništiti embrion.

Nastavkom razvoja fetusa matične ćelije se diferenciraju u razna tkiva u našem organizmu i kreiraju organe. Neke od ovih matičnih ćelija ostaće nediferencirane sa nama dokle god smo živi. Sve manje povrede individualnih organa, ove ćelije će popraviti. Uglavnom, mi nećemo ni znati da se, recimo, u jetri dešava nešto što je dovelo do reakcije matičnih ćelija koje su nastanjene u tom organu. One će naš problem rešiti, takoreći “u hodu” i time nam omogućiti da nastavimo sa našim životom neometani.

Prilikom rođenja, u mogućnosti smo da iz pupčanika prikupimo matične ćelije koje su veoma mlade. Prikupljanje ovih ćelija je bezbedno, brzo i ne dovodi u opasnost ni dete ni majku. Ovakve ćelije nemaju precizno definisanu tendenciju za prozivodnju određenih tkiva. Ova činjenica je za medicinu veoma pogodna. Zašto?

Pa, zamislite da imate lek koji može da Vam pomogne u lečenju anemije, a isto tako možete ga primeniti za lečenje leukemije, a uz to i za lečenje nekog naslednog metaboličkog poremećaja.

Matične ćelije koje potiču iz pupčanika su nam poznate već preko 20 godina i otprilike se isto toliko koriste za potrebe lečenja širokog spektra oboljenja. Broj ovih i ovakvih terapija raste iz dana u dan.

Dodatno, moguće je matične ćelije prikupiti i kod odraslih osoba. Ove ćelije se u najvećoj koncentraciji nalaze u koštanoj srži ili u masnom tkivu. Oba izvora matičnih ćelija su veoma kvalitetna, s tim da su ove ćelije stare onoliko koliko i osoba kod koje se prikupljaju. Njihova spremnost za reakciju je nešto umanjena, ali su zato veoma kvalitetan resurs za potrebe određenih vrsta terapija.

Dakle, kako to matične ćelije reaguju kada naiđu na oštećenje u našem organizmu?

Prvi mehanizam možemo nazvati “hemijska fabrika”. Prilikom nastupanja oštećenja u nekom organu, matične ćelije prepoznaju supstance koje oštećene i/ili odumrle ćelije ispuštaju. Ovo je svojevrstan signal za ćelije koje se ne nalaze u oštećenom organu. Matične ćelije migriraju ka alarmantnoj regiji i vrše svojevrsnu infiltraciju u tkivo. Kada dođu do oboda oštećenja zaustavljaju se i započinju proizvodnju određenih hemijskih supstanci, koje će “probuditi” matične ćelije oštećenog organa. Nakon ovoga, te “probuđene” ćelije pokreću proces lečenja, adaptiranog prema potrebama individualnog organa.

Drugi mehanizam je infiltrativni. Nakon nastanka oštećenja, matične ćelije, prethodno objašnjenim mehanizmom, migriraju na navedeno mesto. Usađuju se u tkivo i pokreću proces diferencijacije, ili ćelijskog umnožavanja sa specifičnostima organa u kojem se nalaze. Praktično, matične ćelije popravljaju nastalo oštećenje ovog organa tako što prave novo tkivo tog istog organa. Zavisno od veličine oštećenja, kao i od strukture organa, različiti vremenski periodi su potrebni da bi se došlo do potpunog oporavka.

Treći mehanizam je imunomodulatorni. Postoje brojna oboljenja koja su autoimune prirode, gde  imuni sistem napada organizam u kojem ze nalazi. Da bi se uopšte moglo doći do faze u kojoj je moguće ponovo graditi tkivo, autoimuni proces mora biti obustavljen. Matične ćelije su u mogućnosti da dopru do mesta oštećenja i započnu sekreciju faktora koji će obustaviti imunu rekaciju našeg tela, a koja dovodi do nastanka oštećenja. Nakon obustavljanja ovakvih reakcija, matične ćelije mogu započeti mehanizam druge faze, koji je gore objašnjen.

Ovo su najjednostavnija objašnjenja aktivnosti matičnih ćelija u našem organizmu. Pored ovoga, postoji još pleijada drugih aktivnosti koje matične ćelije sprovode, a medicina i nauka ih iz dana u dan otkrivaju, time dodatno proširujući mogućnosti moderne medicinske prakse i terapije.

Budućnost medicine je upravo u ovakvim vidovima lečenja.

Čuvanje matičnih ćelija u banci matičnih ćelija je kvalitetno investiranje u zdravu budućnost prvenstveno novorođenčeta, ali isto tako i u zdravu budućnost porodice koja ga okružuje.

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA