Kako prepoznati da dete ima oštećen sluh

Prekretnice u komunikaciji vam mogu pomoći da uočite prve znakove nedostatka sluha kod vašeg deteta. Ako ste zabrinuti na bilo koji način oko detetovog razvoja, odvedite dete doktoru i proverite sluh.

Bebe počinju da čuju i prepoznaju ritam i melodiju glasova nekoliko meseci nakon rođenja. Kada im se obraćamo, one nam odgovaraju nekim oblikom gugutanja. Na vreme ne tretirana infekcija uha, može imati katastrofalne posljedice za bebin sluh i govor.

Time se utiče na njihovo školovanje, edukaciju, poslovnu karijeru i uopšteno kvalitetu života. Ove činjenice nijedan roditelj ne bi trebao shvatati olahko. Prekretnice u komunikaciji, vam mogu pomoći da uočite prve znakove nedostatka sluha kod vašeg deteta. Ako ste zabrinuti na bilo koji način oko djetetovog razvoja, odvedite dijete doktoru i provjerite sluh.

Kako dojenčad i bebe, sa normalnim sluhom, najčešće reaguju?

Novorođenčad – bebe se najčešće prepadnu i trznu pri iznenadnim i glasnim zvukovima. Ponekad čak i okrenu glavu u pravcu glasa.

Dva meseca starosti – sluh bebe se poboljšao. Sada mogu razlikovati zvukuve različitog tona i intenziteta.

Tri do četiri meseca starosti – beba počinje da prepoznaje glas roditelja i može izgovoriti konsonante M,K,G,P i B i nekolilo vokala.

Sa pet do šest meseci starosti – nerazumljivi zvukovi počinju sve više i više ličiti na reč.

Sa osam do devet meseci starosti – beba počinje razumevati vezu između reči i gesta.

Jedanaest do dvanaest meseci starosti – beba počinje da izgovara jednostavne reči kao što su mama, baba i slično. Naravno, beba još uvijek ne zna, šta te reči znače.

Potpuna evaluacija sluha

Moguće ja da vaša beba treba potpunu evaluaciju sluha ako:

– skrining sluha u bolnici ukazuje na mogući problem;

– niste uopšte uradili skrining sluha;

– beba ne raguje normalno na zvuk, (prema navedenoj listi gore).

Vaša beba ili vaše dete treba celokupnu evaluaciju sluha ako:

– ne reaguje na stvari koje mu govorite ili uopšte ne razume da se njemu obraćate;

– traži od vas da ponavljate ono što ste već rekli (starije dete);

– gleda levo i desno da bi pronašlo odakle dolazi vaš glas ili bilo kakav drugi zvuk;

– počinje da govori kasnije, u odnosu na drugu decu istog uzrasta, (bazirano prema reportima učitelja);

– teško mu je da prepozna jedan glas, kada više ljudi priča;

– ne čuje brze ili slabe/tihe zvukove;

– postiže lošije rezultate u školi.

Dete u bilo kom uzrastu treba potpunu evaluaciju sluha ako:

– traži od vas da ponovite ono što ste već rekli, (starija djeca);

– je dobilo neku bolest koja može uzrokovati nedostatak sluha;

– je dijagnosticiran sa bolešću, koja ponekad uključuje nedostatak sluha;

– je primilo medicinsku terapiju koja, kao nus pojavu, može uzrokovati nedostatak sluha;

– imate nekoga u porodici (bližoj i daljoj) ko ima nedostatak sluha (nedostatak sluha može biti nasljedan).

Uobičajena ponašanja kod dece koja ne čuju dobro

Tužna – jer ne razumeju šta ljudi oko njih govore;

Ljuta i frustrirana – jer ne čuju i ne mogu komunicirati;

Stidna – pogotovo u prisustvu nepoznatih osoba, jer ih ne razumeju šta govore;

Tiha i povučena u školi – ne razumeju učitelja i ne mogu pratiti instrukcije (važi i za vaspitačice u vrtiću);

Preumorna – da bi čula djeca trebaju potrošiti mnogo energije. Često su naveče premorena.

Loše ponašanje – ponekad problemi sa ponašanjem mogu imati veze sa nedostatkom sluha. Frustracija koju dete oseća, zbog nedostatka sluha, može biti pokretač lošeg ponašanja.

Loše samopouzdanje – vršnjaci mogu misliti da su ova deca mentalno zaostala, jer su propustila neku informaciju i ne mogu ih pratiti u aktivnostima. Kao rezultat toga, deca počinju verovati da nisu sposobna da urade iste stvari kao i njihovi vršnjaci.

RTV

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA