Inkluzija – da ili ne?

Svako dete ima pravo na obrazovanje u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima. Svakom detetu je potrebno obrazovanje koje će mu pomoći da razvije socijalne veze i bude pripremljno za život.

Potencijal inkluzije je da umanji strahove, izgradi prijateljstvo, poštovanje i razumevanje. Da li je to dovoljno? Naravno da nije!

Inkluzija zahteva i promene u obrazovanju: treba obezbediti stručni kadar, manja odeljenja, plan i program za inkluzivno obrazovanje, edukacija nastavnika, rad sa roditeljima i sa okolinom. A to je SKUPO!

Inkluzija ne može da se sprovodi ako ne postoji podrška:

  • uvođenje saradnika „asistenta“u nastavu koji na času paralelno sa nastavnikom pomaže učenicima sa smetnjama
  • povremeno izdvajanje učenika u male grupe sa kojima radi specijalno obučen nastavnik
  • individualni rad sa učenikom koji je osmislio stručni tim u koji je uključen defektolog

Malo je redovnih škola u kojima rade defektolozi, a inkluzija je već počela.

Unazad tri godine susrećem se i radim sa decom koja imaju smetnje u razvoju, a pohađaju redovnu školu. Problema je mnogo!

Inkluzija treba, ali ne u ovakvim uslovima koje većina škola u Srbiji ima.Većina škola nema specijalno-stručno osoblje, nema manja odeljenja, plan i program delimičan. Detetu sa posebnim potrebama je potrebna pažnja, poseban pristup i metode. Nastavnik je motivisan, ali kako u odeljenju od 28 učenika i jednim detetom sa posebnim potrebama da postigne kvalitet?

Mišljenja roditelja su različita, ali svi su u strahu –dete ne postiže sve po propisanom planu i programu.

U nekim školama roditelji sami plaćaju asistenta za  svoju decu, a šta da rade roditelji koji nisu u  takvoj mogućnosti?

Pravom inkluzijom postižemo ne samo da pomognemo detetu sa smetnjama u razvoju,već i ostale da naučimo strpljenju i toleranciji.

Radmila CvorovićAutor: Radmila Čvorović, diplomirani defektolog logoped-fonoped

Bavi se prevencijom, dijagnostikom i tretmanom govora, jezika i glasa kod dece i odraslih (poremećaj artikulacije kod dece, razvojno-jezički problemi (razvojne disfazije), mucanje, tikovi,problem čitanja i pisanja, kašnjenje u progovoranju, difagija –problem sa gutanjem. Specijalnost fonorehabilitacija glasa i govora kod dece i odraslih – disfonija (promuklost),pareze i paralize rekurensa,rad na uspostavljanju glasa nakon operacije na glasnicama Stalno zaposlena u Vojnomedicinskoj akademiji.

Završila Defektološki fakultet u Beogradu , na Odeljenju za fonijatriju Instituta za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije upoznala se i usavršila sve dijagnostičke i terapijske mere kod perifernih i centralnih poremećaja glasa i govora dece i odraslih. Završila kurs “Kognitivna - bihejvioralna terapija u kliničkoj praksi “, kao i edukaciju o primeni Kompjuterizovane analize glasa Vocal Assessment kao i obuku za ugradnju vokalnih proteza, pohađala brojna predavanja ,kongrese i seminare iz logopedije i fonopedije.

Autor je i koautor dosta radova vezanih za govorno-jezičke poremećaje i poremećaje glasa kod dece i odraslih. Stručni je saradnik i autor psihoedukativnih članaka u časopisima „Moj pedijatar“ i „Zdravo dete i kao i na portalu Moj pedijatar

Kontakt: rcvorovic@gmail.com, telefon: 064/263-3464

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA