Cryo-save angažovao eksperta za matične ćelije u svojoj glavnoj filijali

U skladu sa stalnim zalaganjem da poboljša interne procedure vezane za matične ćelije, Cryo-Save sa ponosom objavljuje da je angažovan ekspert za matične ćelije dr Marcin Jurga.

Jurga će nadgledati novi validacioni proces u laboratorijama Cryo-Save i izučavati nove tehnike procesuiranja krvi dobijene iz pupčanika, tkiva pupčanika i masnog tkiva, da bi se osigurao kvalitet i koršćenje najkvalitetnijih tehnologija dostupnih na tržištu.

Marcin Jurga je specializovan za biologiju adultnih matičnih ćelija, neuronauke i tkivni inženjering. Njegovo polje interesovanja fokusira se na razvoj novih tehnologija za aplikaciju matičnih ćelija u in-vitro toksikologiji i regenerativnoj medicini. Deo njegovih validacionih studija i internog istraživanja u Cryo-Save ukljućuje studije na svežim i zamrznutim ćelijama izolovanim iz masnog tkiva i tkiva pupčanika, da bi se objasnio kvalitet ovih ćelija i njihova mogućnost za ekstenzivan razvoj in-vitro, kao i multilinearnu diferencijaciju.

“Cryo-Save je posvećen unapređenjivanju terapije matičnim ćelijama. Čuvanje matičnih ćelija je veoma važmno i srž je našeg poslovanja, ali mi smo takođe posvećeni povećanju potencijalnih terapiju koristeći ove matične ćelije kao i pravljenju alata koji su potrebni da bi se prevazišle do sada neadresirane medicinske potrebe sa matičnim ćelijama”, izjavio je Arnoud Van Tulder, izvršni direktor Cryo-Save.

Dr. Jurga je iskusni istraživač matičnih ćelija sa širokim međunarodnim iskustvom; bio je tim lider i glavni istraživač u Cell Therapy Research Institute u Lionu, Francuska, ranije je završio svoje post-doktorske studije u Centre for Life, na Njukastl Univerzitetu u Velikoj Britaniji. Zvanje Doktora nauka stekao je u Poljskoj, na Mossakowski Centru za Medicinska Istraživanja, Poljske Akademije Nauka u Varšavi. U maju, Dr. Jurga planira dobijanje habilitacione diplome na Univerzitetu Claude-Bernard Lyon 1 u Francuskoj. Habilitaciona tema je: “Terapija matičnim ćelijama i inženjering nervnog tkiva kod regeneracije centralnog nervnog sistema”.

Cryo-Save: www.cryo-save.com/group

Cryo-Save, vodeća međunarodna porodična banka matičnih ćelija, čuva više od 200.000 uzoraka iz krvi pupčanika, tkiva pupčanika i masnog tkiva. Postoji veliki broj oboljenja u čijoj se terapiji mogu koristiti matične ćelije, a broj oboljenja se povećava. Vođeni međunarodnom poslovnom strategijom, Cryo-Save je sada prisutan u više od 40 zemalja na četiri kontinenta, sa ultra-modernim laboratorijama za procesuiranje i čuvanje u Sjedinjanim Američkim Državama, Belgiji, Nemačkoj, Indiji, Južnoj Africi i Francuskoj (u procesu validacije).

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA