Poštovani, Devojčica od 4 godine, sa učestalim mokrenjem malih količina urina, bez drugih simptoma i tegoba. Rađena analiza urina, svi rezultati su u redu i u okviru referentnog - jedino piše SOLI AMORFNIH FOSFATA RETKO. Čekamo i urinokulturu za 2 dana. Da li je prisustvo ovih kristala normalna pojava, piše RETKO! Hvala!

mali logo moj pedijatar

Prisustvo amorfnih soli urata u urinu je bez dijagnostičkog značaja.

Potrebno je da dete unosi više tečnosti.

S poštovanjem,

Specijalisti pedijatrije
dr Tatjana Vukomanović i ass. dr Goran Vukomanović