Molim vas da protumačite rezultate, vidim da su neke vrednosti nize. Pregled je zakazan tek za nedelju dana. Beba ima tacno 11 meseci.

mali logo moj pedijatar

Krvna slika je u redu.

Ne treba tumačiti krvnu sliku bez pregleda deteta.
Malo niže vrednosti hemoglobina i zapremine eritrocita ne znače ništa ako dete trenutno ima virusnu infekciju

S poštovanjem,

Specijalisti pedijatrije
dr Tatjana Vukomanović i ass. dr Goran Vukomanović