Koju dozu brufen sirupa od 200 mg treba da popije dete od 25 kg i dete od 16 kg! I kako se to racuna!

mali logo moj pedijatar

Doza Ibuprofena je 10mg /kgTT. Ako je u 5ml/200mg, za dete od 25kg oko 6, 5ml po dozi.

Za dete od 16kg 3, 5 ml, na 6h.

S poštovanjem,

Specijalisti pedijatrije
dr Tatjana Vukomanović i ass. dr Goran Vukomanović