Poštovanje, Možete li molim Vas da protumačite rezultate analize urina. U pitanju je dete od 2 godine u dva meseca. Urin smo dali na analizu nakon febrilnosti koja je trajala 24h (nije bilo drugih simptoma, a temperatura je išla do 38, 3). Unapred zahvalna na odgovoru! Milica

mali logo moj pedijatar

Preko 10 leucovita u ml urina je uredan nalaz.

Ponovite sediment urina za svaki slučaj.

S poštovanjem,

Specijalisti pedijatrije
dr Tatjana Vukomanović i ass. dr Goran Vukomanović