Postovani dr. , Ovo je odgovor na pitanje od ranije, jer Vam nije stigla krva slika u datoteci: Hemoglobin 12. 0 g/dl Hematocrit 35. 8% WBC 8. 5 thousand/uL Platelet Count 304 thousand/uL RBC 4. 54 million/ul MCV 78. 9 fl MCH 26. 4 pg MCHC 33. 5 g/dl RDW 13. 0% MPV 8. 6 fl % Neutrophils 43. 8 % Lymphocytes 45. 7 % Monocytes 6. 6% % Eosinophils 3. 3 % Basophils 0. 6 Absolute Neutrophils 3723 cells/ul Absolute Lymphocytes 3885 cells/ul Absolute Monocytes 561 cells/ul Absolite Eosinophils 281 cells/ul Absolute Basophils 51 cells/ul U pitanju je djecak od 19 mjeseci. Hvala.

mali logo moj pedijatar

Dobra je krvna slika.

S poštovanjem,

Specijalisti pedijatrije
dr Tatjana Vukomanović i ass. dr Goran Vukomanović