Ovo su nam rezultati prve provere krvne slike. Devojčica ce 17. Jula napuniti 6 meseci a vrednosti su sledece: WBC 12. 4 (+) RBC 4. 46 HGB 119 HCT 0. 357 MCV 78. 7 (-) MCH 26. 7 MCHC 339 PLT 414 LYM% 0. 715 (+) MXD% 0. 071 NEUT% 0. 214 (-) LYM# 8. 9 (+) MXD# 0. 9 NEUT% 2. 6 RDW-SD 34. 7 (-) RDW-CV 0. 115 PDW 10. 2 MPV 8. 8 P-LCR 0. 163 PCT 0. 0037 (+) Hvala

mali logo moj pedijatar

Odlična je krvna slika.

S poštovanjem,

Specijalisti pedijatrije
dr Tatjana Vukomanović i ass. dr Goran Vukomanović