Rodjeni brat mi je visok 190cm, 20 godina ima. Ja sam visok 173 cm i 16 godina imam. Da li ima sanse da budem bar priblizno njegove visine!

mali logo moj pedijatar

Na rast utiču brojni faktori, a najviše genetika.

Ti ćeš još da rasteš a teško je reći koliko.

S poštovanjem,

Specijalisti pedijatrije
dr Tatjana Vukomanović i ass. dr Goran Vukomanović