Poštovani, nas sin kroz par dana puni dve godine. Razvojni tok je išao i ide, čini nam se, u očekivanom rasponu. Kosta je rodjen vaginalno, uz epidural uz ocenu 9/10. Počeo samostalno da sedi sa 7, da se podiže sa 9 i da hoda sa 13 meseci. Prvu rec izgovorio je jasno i razgovetno, u vise navrata sa 7 navršenih meseci i od tada amplituda u razvoju govora je krividava- od cetvorosloznih mama, tata, baba, deda preko kraćih perioda cutanja, ali i Neće dete! Tata cita! sa 18 meseci. . . te ponovnih pauza sa ponekom novom recju do današnjih (u 24 meseca), sporadičnih pojmova. Pincetni hvat je razvijen, pokazni gest prisutan, klimanje i odmahivanje glavom uz povremeno da/ne, tapšanje na bravo, Kosta! , mahanje, poljupci preko ručice, razume odnos ja/ti, zove na pokret sa Ajde , prepoznaje likove na fotografijama, prilazi vršnjacima, prihvata interakciju sa drugima. . . ali i reaguje plačem na grdnju, vrti se u krug, ide unazad, ponekad i na prstima, jurca oko stola. . . Vakcine i revakcine su uredno primljene. . . praćen je od strane pedijatra koji je stava da nemamo razloga za brigu- no članovi sekundarne porodice supružnika i rodbina vrše pritisak imenujući postojanje kašnjenja u razvoju govora i elemente autizma i insistirajuci na ranoj prevenciji. Jasno Vam je da smo pod tim pritiskom poklekli i da tražimo dodatne sugestije. Pored pitanja: imamo li razloga za veliku brigu tražimo i savet povodom stručnih konsultacija u nekoj od relevantnih ustanova! Srdačan pozdrav

mali logo moj pedijatar

Po Vašoj priči razvoj deteta je uredan za uzrast.

Ipak ukoliko želite da budete sigurni da je sve u redu odvedite dete u Institut za poremecaj govora
Gospodar Jovanova 35

S poštovanjem,

Specijalisti pedijatrije
dr Tatjana Vukomanović i ass. dr Goran Vukomanović