Poštovani, Da li priloženi nalaz zahteva antibiotsku terapiju! Dečak ima 2 godine, pored zapušenog nosa dobrog je opšteg stanja(nema povišenu telesnu temperaturu i sl. ). Rađena je i KKS: Leukociti 15. 06 Neutrofili% 46. 56 Limfociti% 35. 94 Monociti% 9. 44 Eozinofili% 7. 29 Bazofili% 0. 78 Neutrofili 7. 01 Limfociti 5. 41 Monociti 1. 42 Eozinofili 1. 10 Bazofili 0. 12 Eritrociti 3. 99 Hemoglobin 105. 4 Hematokrit 0. 320 MCV 80. 1 MCH 26. 4 MCHC 329 RDW 16 Trombociti 432. 8 MPV 7. 35

mali logo moj pedijatar

Za sad bez antiobiotske terapije.

U koliko se javi povišena temperatura javite se nadležnom pedijatru.

S poštovanjem,

Specijalisti pedijatrije
dr Tatjana Vukomanović i ass. dr Goran Vukomanović