Da li možete da mi predložite nešto za brże zarastanje rana kod deteta od tri godine! Unapred hvala.

mali logo moj pedijatar

To zavisi od vrste rane, ali i lokalizacije (dela kože) i veličine...

S poštovanjem,

Specijalisti pedijatrije
dr Tatjana Vukomanović i ass. dr Goran Vukomanović