Snalažljive tate :)

Očinstvo može biti težak, veoma težak zadatak za one koji su prvi put očevi. Ali neki se snađu sa pametnim i kreativnim strategijama. Ova deca su praktično i sama roditelj!

Odgajamo li decu ili idiote?

Pre samo 40-50 godina skoro da i nije bilo dece od 6-7 godina koja nisu znala da upale vatru od mokrog granja i da se pripreme za noćenje u prirodi. Ta deca nisu doživljavala prirodu kao nešto opasno i neprijateljsko, već su je poznavala i volela.

Snalažljive bliznakinje

Jednoj devojčici je ispala cucla na pod i ništa je nije moglo zaustaviti da je dohvati. Uz pomoć svoje sestre, ona pokušava pomeriti krevetić bliže, nadajući se da će sestra moći dohvatiti cuclu.