Lekar koji prodaje plastični otpad da bi kupio skener!

"Na ideju sam došao kad sam video da samo moje domaćinstvo nedeljno puni dva džaka plastike. Krenuo sam sa propagandom u svojoj ulici i u kraju, gde sad već svi sakupljaju plastične flaše. Trenutno imamo 300 domaćinstava koja odvajaju plastiku, a cilj mi ...