trudnoca

Pregledi u trudnoći: Prvi trimestar

Pored novih događaja za decu, najave Kotorskog festivala pozorišta za decu, od ove emisije krećemo sa praćenjem PREGLEDA U TRUDNOĆI - i u ovoj emisiji bavimo se konkretno prvim trimestrom.