Osvajanje tišine: Batine….uh

Kada sam prvi put čula za predlog ovog novog zakona o fizičkom kažnjavanju dece, pomislila sam, ne udubljujući se previše - konačno jedan lep zakon kome nema šta da se prigovori... moram da kažem mami, obradovaće je to što će njen stil vaspitanja dobiti p...

Prava i obaveze roditelja

Roditelji imaju pravo i dužnost da se staraju o detetu. Ipak, izgleda zgodno primetiti da je roditeljsko pravo izvedeno iz dužnosti roditelja, i da postoji samo u meri koja je potrebna za zaštitu ličnosti, prava i interesa deteta.