E, baš neću

Negativizam je iracionalna sklonost deteta da se ponaša suprotno od očekivanog ili traženog.