Principi ajurvede u lečenju steriliteta

Svi vi koji želite da imate bebu, ajurveda koja se kao nauka o zdravlju pojavljuje prema pisanim dokumentima 5.000 godina pre n.e. ima odgovore kako je to moguće učiniti prirodnim putem. Mr dr Gordana Marković Petrović pored konvencionalne medicine na koj...