Da li želite da vaše dete bude poslušno ili srećno?

Odnos koji se formira između roditelja i dece je ključan za pravilan emotivni, psihološki i socijalni razvoj deteta. Pristup prirodnog roditeljstva podrazumeva da u ovom odnosu preovlađuju stanja sigurnosti, namirenosti, doživljenosti, viđenosti, bliskost...
mentalno jak roditelj

Da li ste mentalno jak roditelj?

Svi želimo za našu decu da stasaju u mentalno jake, stabilne osobe, koje će moći da se suoče sa svim nedaćama sveta. Ali, većina nas često, u tome i omane. Upravo zbog ovoga...