Životni elan

Još je misteriozno šta je životni elan, osećanje životne snage. Postoje ljudi koji svaki dan započinju puni životne radosti i energije, ali i oni drugi koji se žale na nedostatak životne energije.

Neki doživljavaju promenu tokom života: u mladosti su bili puni energije, da bi u zrelom dobu počeli da se žale na njen nedostatak. Kod nekih ljudi se smenjuju periodi sa viškom energije sa onima u kojima ona nedostaje. Značajan deo mladih žali se na nedostatak energije, na osećanje „smorenosti”.

Sigmund Frojd je životnu, odnosno mentalnu energiju povezivao sa željama, posebno seksualnim. Zato je i koristio latinsku reč „libido”, koja označava želju. Karl Gustav Jung je pod libidom podrazumevao opštu životnu energiju koja je povezana sa raznovrsnim željama.

Želje su zaista važan izvor mentalne energije. Želju osećamo kada neki cilj koji je udaljen u prostoru ili vremenu, ocenimo kao nama važan. Željenje nas ispunjava energijom koja nam je potrebna za kretanje do tog cilja. Želje jesu energetski pokretači.

Da bi se želja pretvorila u životni elan, potrebno je da osoba veruje da je njena želja ostvariva, ali i da veruje da može da je ostvari. Zato nečiju životnu energiju možemo da povežemo sa postojanjem želja, ali i sa uverenošću osobe da će da je ispuni.

Ta kombinacija daje energiju za kretanje ka važnim ciljevima koji će biti ispunjeni u budućnosti. Možemo reći da je životna energija povezana sa vizijom pozitivne budućnosti.

Istraživanja pokazuju da su uspešni ljudi puni životne energije. S jedne strane su zadovoljni zbog prethodnih uspeha kojima su potvrdili pozitivnu sliku o sebi, a s druge se raduju budućim uspesima.

Ljudi koji imaju želje, ali koji ne veruju da mogu da ih ostvare, često dolaze do zaključka da su želje samo razlog za nezadovoljstvo. Ne čudi da odustaju od svojih želja, čime sebe uvode u stanje životarenja, energetske letargije i apatije.

Depresivnost često nastaje onda kada neko shvati da nikada neće moći da ostvari one svoje želje koje su mu toliko važne da u njima vidi smisao vlastitog života. Kada odustane od želja, depresivnoj osobi budućnost više nije emocionalno važna.

Glavna posledica je da oseća da nema energiju ni za obične stvari, kao što je ustajanje iz kreveta i lična higijena. Kada osoba kroz psihoterapiju promeni stav prema sebi i životu, prestaje depresivnost i energija se vraća.

Životni elan je posledica pozitivnog mentalnog stava prema sebi, životu i budućnosti. Taj stav može da se izgradi. Zato decu treba podsticati da žele, da svoje želje ostvaruju i da uživaju u uspehu. Najvažniji zadatak političara jeste da nam vrate viziju pozitivne, dosežne budućnosti.

Zoran Milivojević

Izvor: Politika.rs

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA