Vakcina

Poštovani, pošto je dete (16—17) godina nije primilo treću revakcinu opv i dt koju je trebalo da primi u 14 godini da li sada ta revakcina ima smisla

mali logo moj pedijatar
Da. Treba da primi....