Tretman cerebralne paralize matičnim ćelijama

ESPERITE pokreće prvo ispitivanje u svetu za tretman cerebralne paralize upotrebom dva tipa matičnih ćelija

CryoSave, deo ESPERITE grupe, rukovodi i sponzoriše multicentričnu kliničku studiju za ispitivanje novog tretmana cerebralne paralize upotrebom dvostruke infuzije dva tipa matičnih ćelija dobijenih iz krvi i tkiva pupčane vrpce, obrađenih u CryoSave-u.

CryoSave je jedina privatna banka matičnih ćelija koja je pokrovitelj kliničke studije u skladu sa međunarodnim standardima dobre kliničke prakse (GCP) i dobre proizvođačke prakse medicinskih proizvoda za napredne terapije (GMP-ATMP).

CryoSave, deo ESPERITE grupe, rukovodi i sponzoriše multicentričnu kliničku studiju za ispitivanje novog tretmana cerebralne paralize upotrebom dvostruke infuzije dva tipa matičnih ćelija dobijenih iz krvi i tkiva pupčane vrpce, obrađenih  u CryoSave-u.

Ženeva, Švajcarska – 23. februar 2015.

 

Cilj ovog kliničkog ispitivanja je da prikaže bezbednost i preliminarnu efikasnost sekvencijalne intravenske infuzije ex vivo umnoženih mezenhimalnih matičnih ćelija (MSC) dobijenih iz tkiva i krvi pupčane vrpce. U ovoj studiji će, po prvi put u jednom kliničkom istraživanju, biti korišćene autologne mezenhimalne matične ćelije dobijene iz krioprezerviranog tkiva pučane vrpce. Kliničko ispitivanje sponzorisano od strane CryoSave-a biće sprovedeno u saradnji sa profesorom Dr. Manuelom Ramirezom Oreljanom (Manuel Ramírez Orellana) kao glavnim istraživačem i profesorom Dr. Luisom Maderom (Luis Madero) kao kliničkim supevizorom iz Univerzitetske dečije bolnice Ninjo Hesus u Madridu, Španija.

Cerebralna paraliza je teško oboljenje koje se, prema podacima američkog centra za kontrolu bolesti (CDC), dijagnostikuje kod jednog od 326-oro dece i za koje još uvek ne postoji adekvatan tretman.

Sedamnaest miliona  ljudi širom sveta živi pogođeno cerebralnom paralizom (CPIRF). U SAD se, prema podacima SZO, godišnje potroši 26 milijardi dolara kako bi se ovim pacijentima olakšao svakodnevni život.

U svetu je danas u toku više kliničkih studija slučaja i kliničkih ispitivanja koja koriste matične ćelije dobijene iz krvi ili iz tkiva pupčane vrpce i pokazuju bezbednost i efikasnost u terapiji cerebralne paralize.  Matične ćelije perinatalnog porekla pokazuju visoku imunomodulatornu i  antiflamatornu aktivnost in vitro i in vivo, kao i snažno trofičko dejstvo  koje stimuliše regeneraciju moždanog tkiva. Rezultati praćenja svakog pacijenta će tokom  kliničkih ispitivanja biti upoređeni sa transkriptomskim, sekretomskim i epigenomskim profilom njegovih mezenhimalnih matičnih ćelija in vitro.

Profesor dr. Dr Luis Madero, klinički supervizor iz univerzitetske dečije bolnice Ninjo Hesus u Madridu,  kaže: “Pokretanje ove kliničke studije u saradnji sa timom ESPERITE grupe , uliva veliku nadu svima nama koji smo posvećeni tretmanu najtežih oboljenja hematopoetskim i mezenhimalnim matičnim ćelijama ”.

CryoSave, bio-banka ESPERITE grupe, poseduje najveći broj sačuvanih uzoraka matičnih ćelija iz krvi i tkiva pupče vrpce u Evropi za autolognu primenu u regenerativnoj medicini.  Matične ćelije se pripremaju za terapiju primenjujući ekskluzivnu zaštićenu ESPERITE tehnologiju za produkciju mezenhimalnih matičnih ćelija kliničke klase, razvijenu od strane The Cell Factory, divizije ESPERITEgrupe odgovorne za translaciona istraživanja i regenerativnu medicinu. Tehnologija bioprodukcije matičnih ćelija razvijena je u skladu sa smernicama dobre proizvođačke prakse (GMP), bez upotrebe proizvoda životinjskog porekla, tokom celokupnog procesa čuvanja i bioprodukcije. Ključno naučno i tehnološko otkriće odnosi se na optimizaciju procesa reproducibilne bioprodukcije matičnih ćelija dobijenih iz krioprezerviranih tkiva. Autologna primena matičnih ćelija će povećati bezbednost terapije i produžiti vreme preživljavanja matičnih ćelija in vivo.

Ovim kliničkim ispitivanjem The Cell Factory, deo ESPERITE grupe,  namerava dalje da unapredi svoju tehnološku platformu za bioprodukciju matičnih ćelija, s ciljem uvećanja proizvodnog portfolia za širu primenu u regenerativnoj medicini.  ESPERITE grupa  i The Cell Factory su veoma zainteresovani za uspostavljanje saradnje na zajedničkom razvoju novih, unapređenih terapijskih proizvoda  kao i njihovu kliničku primenu i komercijalizaciju.

Frederic Amar, generalni direktor ESPERITE grupe, kaže:  „Kliničko ispitivanje koje je ESPERITE pokrenuo predstavlja korak napred ka razvoju novih intervencija u pedijatrijskoj neurologiji i pružiće podrobnija objašnjenja mehanizama odgovornih za terapeutske efekte matičnih ćelija razvijenih ex vivo za primenu u u personalizovanoj regenerativnoj medicini.“

O ESPERITE  grupi

ESPERITE grupa, kotirana na Euronext berzi u Amsterdamu i Parizu, je vodeća međunarodna kompanija u oblasti regenerativne i prediktivne medicine , koja posluje u 40 zemalja sa mrežom od 6.000 klinika širom sveta.  ESPERITE grupa pruža usluge klijentima u svojim vrhunskim laboratorijama u Ženevi (Švajcarska), zajedno sa ultra modernim laboratorijama za obradu i skladištenje u Belgiji,  Nemačkoj, Dubaiju, Južnoj Africi i Portugaliji.  Njena porodična banka matičnih ćelija, CryoSave, čuva skoro 275.000 uzoraka krvi i tkiva pupčane vrpce.

Za više informacija o ESPERITE grupi ili za zakazivanje razgovora sa generalnim direktorom Frederikom Amarom, javite se na:  +31 575 548 998 – ir@esperite.com ili posetite web sajtove:www.esperite.com i www.genoma.com.

Ringeraja/ Cryo -save

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA