Moguće povrede u parku

Padovi, posekotine, gutanje nepoželjnih predmeta... mogu da stvore neprijatnosti tokom igre. Šta raditi?