Logopedski pregled predškolaca

Polazak u školu predstavlja veliki korak u životu deteta i njegovih roditelja.Da bi se dete pripremilo za polazak u školu i prilagodilo školskim zahtevima potreban je solidan razvoj svih detetovih sposobnosti(grafomotorika, pojam broja i boje, govor i rečnik, govorna analiza i sinteza, emocionalna i socijalna zrelost).

Foto: Pixabay

GRAFOMOTORIKA

Da bi dete uspešno savladalo proces pisanja potrebno je da ima izdiferenciranu finu motoriku mišića šake i prstiju. Treba da zna da drži olovku pravilno, da ne pritiska olovkom i da linija bude ravna. To se uči uz vežbe crtanja, spajanja linija, rad sa makazama, plastelinom  i sl.

ANALIZA I SINTEZA

Pokazuje svesnost deteta o pisanom jeziku. Između pete i šeste godine  deca primećuju glasovnu strukturu reči tako da dete mora znati razdvojiti reči na slogove, prepoznati i imenovati početni i završni glas u reči.Takođe je bitno da može da razdvoji reč na glasove i da od pojedinih glasova sastavi reč npr. (k-u-c-a – kuca), (pas  – p-a-s). Učenje pesmica dovodi do proširivanja vokabulara, vežba se izgovor , razvijaju se sve psihičke funkcije.

ARTIKULACIJA  GLASOVA

Kod predškolskog deteta artikulacija mora biti pravilna .Ako postoji artikulacioni problem treba se obratiti logopedu zbog korekcije i tretmana. Predškolac u govoru treba da koristi složenu rečenicu koja ima svoje gramatičke strukture. Mora znati uspešno da savlada i verbalno opiše značenje poznatih pojmova ( npr.kuća-zgrada u kojoj živim) i da pravilno prepričava poznate događaje ili priče.

BROJ I BOJE

Prostorni i vremenski odnosi do polaska u školu takođe moraju biti usvojeni. Dete treba da razume predloge, priloge , da klasifikuje objekte po veličini, boji, broju, obliku, dane u nedelji i godišnja doba.

Da li dete treba da zna da čita i piše?

Kao što je navedeno detetov govorni razvoj treba da bude na nivou za usvajanje pismenosti. Treba proveriti kakva je motivacija deteta za učenje čitanja i pisanja. Ima dece koja spontano počnu da čitaju oko šeste godine, ima dece koja u većini slučajeva čitaju posle prvog polugodišta prvog razreda. I jedni i drugi u kasnijem životu su manje vise uspešni. To zavisi i od radnih navika, motivacije za učenje, podrške roditelja i širine koju pružaju svojo deci od samog rodjenja. Zato je bitno korišćenje bogatog repertoara igara sa glasovima i rečima npr “na slovo na slovo”, koliko glasova ima u reči, ili za jedan glas drugačije npr. som, dom, sos, kos, bos i slično.

Pripremite decu da započete aktivnosti dovrše, vežbajte pažnju i koncentraciju, razvijajte maštu i igru

Ako svoje dete pripremite za početak školovanja imaće pozitivan stav prema školi. Ovakav stav treba da podržavate jer olakšava učenje i dete lakše  može da savlada teškoće na koje nailazi, zadovoljnije je i srećnije. Prošetajete  sa vašim detetom do škole, objasnite mu da će u školi biti 3-4 sata,  učiće računanje, pisanje, čitanje, crtanje , pevanje i da će se igrati.

Rdmila  Čvorović, dipl.logoped

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA