Kako da podstaknete kreativnost i maštu kod dece

Roditelji bi trebalo da dozvoljavaju deci da što više koriste maštu jer to razvija njihovu kreativnost i veoma pozitivno utiče na dečji razvoj.

Četvorogodišnja devojčica, jednog dana je prišla mami i radosno joj ispričala: „Mama, jutros smo u vrtiću pili ljubičasto mleko koje daje ljubičasta kravica“. Majka se samo blago nasmejala i pitala je da joj ispriča šta se dalje dešavalo. Po Vebsterovoj definiciji mašta je:

Misaoni proces zamišljanja budućih događaja, kao i sposobnost stvaranja novih celina kombinovanjem različitih predstava, ideja i pojmova koji u takvom obliku ne postoje u ranijem iskustvu.

Svako dete u sebi nosi kreativnost, a zadatak roditelja je da pomognu detetu da razvija maštu i da na momente zajedno uživaju u tom imaginarnom svetu. Ipak, ponekad (namerno ili nesvesno) tate i mame sputavaju dečju maštovitost, iz straha da mališani neće biti u stanju da naprave granicu između mašte i stvarnosti.

Ipak, većina dece starije od tri godine znaju da ljubičaste krave zapravo ne postoje, ali uživaju u mogućnosti da maštaju i razmišljaju na kreativan način. Omogućavati deci da koriste svoju maštu je korisno i igranje uloga veoma pozitivno utiče na dečji razvoj. To poručuje i Suzan Engel, doktorka i autorka knjige „Prava deca: Davanje smisla svakodnevnom životu“, koja kaže da čak i dvoipogodišnjaci mogu da prave razliku između stvarnog i zamišljenog. „Ipak“, dodaje ona, „dok se igraju, ta razlika za njih može da postane nevažna.“

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA