Priča o svetima lekarima (Sveti Vrači)

SVETI KOZMA I DAMJAN – 14. novembar (po novom) – 1. novembar (po starom kalendaru) Nekada davno, u Aziji živela su dva brata po imenu Kozma i Damjan. Njihov otac, koji je bio neznabožac veoma se brzo upokojio. Posle njegove smrti njihova majka Teodotija, koja je bila hrišćanka, vaspitavala je svoje sinove u istinskoj pobožnosti….

SVETI KOZMA I DAMJAN – 14. novembar (po novom) – 1. novembar (po starom kalendaru)

Nekada davno, u Aziji živela su dva brata po imenu Kozma i Damjan. Njihov otac, koji je bio neznabožac veoma se brzo upokojio. Posle njegove smrti njihova majka Teodotija, koja je bila hrišćanka, vaspitavala je svoje sinove u istinskoj pobožnosti. Još od malena oni su pokazivali želju da pomažu drugima. Kada je došlo vreme da uče školu, majka ih je dala da se nauče lekarskoj veštini. I kada su odrasli oni su se utvrdili u besprekornom hrišćanskom življenju i svetleli su kao istinski svetionici pred ljudima. I zato ih je Bog nagradio darom isceljivanja. Oni su milošću Božjom lečili ljude i davali im „zdravlje i dušama i telima … isceljujući svaku slabost i svaku nemoć“. Lečili su ljude besplatno. Nikada nisu očekivali nagradu za ono što su od Boga dobili kao talenat, jer su smatrali da su bolesnicima pomagali ne toliko svojom lekarskom veštinom, koliko imenom Gospoda Isusa Hrista. Zato su prozvani bezmedni vrači, tj. besplatni lekari i besrebrenici.

Tako su ispunili Hristovu zapovest: BADAVA PRIMISTE, BADAVA DAJITE, kako se i peva u pohvalnoj pesmi njima posvećenoj. Međutim, jedanput se dogodilo da je Damjan lečio bolesnu ženu koja se zvala Paladija. Kada joj je pomogao, ona ga je zaklela da uzme kao nagradu makar tri jaja u slavu Presvete Trojice. Ne mogavši da odbije njenu reč, Damjan primi ovaj mali poklon. Na to se njegov brat Kozma veoma ožalosti.

– Brate moj rođeni, zar zaboravi reč koju smo dali pred Bogom da nikakvu nagradu od ljudi ne primamo, već da samo od Gospoda očekujemo nagradu u Carstvu Nebeskom? Zato što si ovako učinio ostavljam zaveštanje: da tebe Damjane, brate moj ne sahrane pokraj mene.

Na ove reči bratove, Sveti Damjan pognu glavu ne želeći da se sa starijim bratom raspravlja, već ostavljajući sve svoje nadanje na Gospoda, da će On biti Sudija u ovom sporu. Tako se zaista i dogodilo. Kada se Sveti Damjan upokojio posle svoga brata, ljudi su bili u velikoj nedoumici gde da ga sahrane. Dok su oni zbunjeni premišljali šta da rade, utom dotrči iznenada kamila, koju su ranije sveta braća iscelila od besnila i progovori ljudskim glasom:
– Ljudi Božji, nemojte se dvoumiti. Položite Damjana pokraj Kozme, jer je on primio od žene tri jajeta ne kao nagradu, već radi imena Božjeg.

I tako je Gospod objavio svoju volju i presudio da se Sveti Vrači – Kozma i Damjan sahrane zajedno u mestu zvanom Fereman, koje se nalazi u Mesopotamiji.
Kao što su za vreme života pomagali ljudima, Sveta Braća su to činila i posle upokojenja. Jednom neki seljak leže da se odmori posle napornog rada ispod jednog drveta. Kako je bio jako umoran, veoma brzo zaspa i zahrka. Kroz otvorena usta umornom čoveku uvuče se zmija u stomak. Kada se od bola probudio on shvati da mu se bliži smrtni čas. I tada, u nevolji u poslednjem trenutku on prizva u pomoć Svete Vrače Kozmu i Damjana. I oni mu milošću Božjom brzo pritekoše u pomoć. On ubrzo izbaci iz sebe ljutu guju i tako se spase neizbežne smrti. Tako je Gospod proslavio svoje čudotvorce i Svete Lekare, koji su i Njega proslavljali na zemlji svojim životom.

Pored ovih postoje još dva para svetih koji se isto ovako zovu – Kozma i Damjan: Sveti Kozma i Damjan iz Rima, koji se praznuju 14 (1) jula, i Sveti Kozma i Damjan iz Arabije, koji se praznuju 30 (17) oktobra.
U našem prestonom gradu Beogradu postoji Bolnička kapela Svetih Vračeva Kozme i Damjana pri Kliničkom centru Srbije, sagrađena 1929. godine. A na našem stradalnom Kosovu ove godine ponovo je podignut iz ruševina manastir Zočište, koji je posvećen ovim divnim Svetiteljima – besrebrenicima i čudotvorcima Svetoj Braći Kozmi i Damjanu.

I danas, milošću Božjom Sveta Braća Kozma i Damjan čekaju u Carstvu Nebeskom svaki uzdah i vapaj molitveni. I žure na čudotvornu i besplatnu pomoć svima onima koji ih u bolesti, muci i nevolji prizivaju. Sveta Braćo, Sveti Vrači Kozmo i Damjane, molite Boga za nas grešne.

Pin It


Komentari

Komentarišite ovaj članak

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.