Informišite se na vreme: “Bezbednost dece i mladih na internetu”!

Platforma e-Dukacija posvećena je pružanju usluge online obrazovanja za fizička i pravna lica. Naš tim je sačinjen od IT eksperata, psihologa, pravnika i marketing stručnjaka.
Osnovna vizija ovog projekta se bazira na ideji da obrazovanje mora da bude dostupno svima i na svaki način – tehnološki, finansijski i vremenski.

Naša misija je da se svakom pojedincu približimo savremenim tehnikama edukacije, pokrivajući aktuelne teme koje se odnose na široku populaciju.

Nakon dugotrajnog proučavanja i pažljivog biranja tema i podataka, u mogućnosti smo da Vam ponudimo kurs “Bezbednost dece i mladih na

internetu”!

Šta ćete naučiti na ovom kursu?

– Kako prepoznati i sprečiti zloupotrebu dece na internetu

– Koji su izvori onlajn opasnosti i kakve vrste pretnji utiču na dete

– Pravila ponašanja prilikom upotrebe digitalnih uređaja

– Na koji način pristupiti problemu i zaštititi decu i podatke

– Uputstva, saveti i predlozi za roditelje

… i  još mnogo toga u vezi sa bezbednošću dece na internetu!

Trajanje online kursa: oko 60 minuta

Cilj ovog kursa je da odrasli, prvenstveno roditelji i ostali punoletni članovi porodice, steknu znanja o bezbednosti na internetu i da ih na pravilan način prenesu deci. Internet, kao i savremene tehnologije koje koristimo, ima mnoge prednosti, ali ga koriste i osobe koje nisu dobronamerne prema drugima i koje ne prežu od toga da ga zloupotrebe.

Pored ovoga, na internetu postoje sadržaji koji su lako dostupni, a nisu primereni dečijem uzrastu. Zbog toga je važno pravovremeno upozoriti decu na postojanje opasnosti prilikom korišćenja interneta i pružiti im znanja kako ga bezbedno i sigurno koristiti.

Posetite kurs “Bezbednost dece i mladih na internetu:

Vaša e-Dukacija

Pin It


Komentari