Da li želite da vaše dete bude poslušno ili srećno?

Odnos koji se formira između roditelja i dece je ključan za pravilan emotivni, psihološki i socijalni razvoj deteta. Pristup prirodnog roditeljstva podrazumeva da u ovom odnosu preovlađuju stanja sigurnosti, namirenosti, doživljenosti, viđenosti, bliskost...
mentalno jak roditelj

Da li ste mentalno jak roditelj?

Svi želimo za našu decu da stasaju u mentalno jake, stabilne osobe, koje će moći da se suoče sa svim nedaćama sveta. Ali, većina nas često, u tome i omane. Upravo zbog ovoga...

20 pravila vaspitanja ruskog psihologa Julije Gipenrejter

Ruski psiholog Julija Gipenrejter je posvetila svoj život proučavanju odnosa između roditelja i dece. Njene knjige o vaspitanju dece su prevedene na mnoge svetske jezike, a mi vam prenosimo neke od najzanimljivijih tvrdnji koje Julija iznosi u svojim deli...

Sindrom otuđenog deteta

Ži­vi­mo u vre­me­nu ka­da se sva­ki tre­ći brak ras­pad­ne. Mno­gi od ovih raz­vo­da su „kom­pli­ko­va­ni raz­vo­di”, u ko­ji­ma je pri­su­tan „kon­flikt vi­so­kog in­ten­zi­te­ta” iz­me­đu biv­ših su­pru­žni­ka. To če­sto zna­či da se iz­me­đu biv­ših s...
dete narav

Kako da vaspitate dete teške naravi

Za “opasne klince”, one koji reaguju impulsivno i uvek im je potrebna odrasla osoba da ih smiri, koji su nestrpljivi, brzo eksplodiraju, ljute se i čak guraju, grizu i čupaju drugu decu, roditelji često znaju da kažu da su teške naravi. Međutim, iako post...